Hoppa till innehåll

Lev som du lär, det syns

Rapporter

Kraven på hållbarhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö ökar alltmer. Det blir numera allt vanligare att hållbarhet och CSR (socialt ansvarstagande) efterfrågas och det följs upp att du lever som du lär. Kunder synar sina leverantörer via Google, Ratsit och Servicefinder. Ökad transparens märks även i pris- och affärsmodeller. Såväl privatkunder som aktörer i samverkansavtal kräver öppenhet kring till exempel priser och leverantörer betygsätts offentligt i allt fler branscher.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Upphandlingsmyndighetens hemsida har en huvudgrupp som heter Hållbarhet. Där hittar man information om ämnen som till exempel socialt ansvar och miljö, med kriteriebibliotek för bland annat Bygg och fastighet.
  • Kunder som vill ha fordonsladdare installerad ser helst att du kommer med elbil. Ett exempel på värdet av att leva som man lär. Ert eget beteende blir företagets marknadsföring.
  • ISO 9001 och ISO 14001 ställer krav på att omvärldsanalys görs med avseende på bland annat sociala, kulturella och konkurrensmässiga förutsättningar samt miljöförhållanden.

Varför sker detta?

  • Det finns sedan decennier en ökad insikt om att jordens resurser är ändliga. Genom hållbart företagande kan miljöhänsyn och lönsamhet förenas.
  • Ökad medvetenhet om missförhållanden i arbetet exempelvis när det gäller löner, hälsa och säkerhet i låglöneländer.
  • Hållbarhetsredovisning ska ingå i årsredovisningen för företag med över 250 anställda.