Hoppa till innehåll

Digitaliserade produkter

Rapporter

Uppkopplade installationer skapar förutsättningar för en helt ny typ av värden och tjänster. Det nya värdet tillsammans med den vanliga funktionen skapar utrymme för betydligt mer påkostade anläggningar. En ny armatur kan finansieras av brukaren, anläggningsägaren och den som säljer tjänster till din kund.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Jernhusen kopplar upp dörrlåsen till toaletter på obemannade stationer för att kunna styra sina facility management-leverantörer vid problem.
  • Kone hissar styr sin underhållsservice efter användningsfrekvens och slitagenivå på respektive anläggning.
  • I Deloittes kontor, The Edge i Amsterdam, styrs bland annat platsfördelning och städning efter användandet. Allt fler fastighetsägare kan minska sin manuella rondering tack vare övervakade anläggningar.

Varför sker detta?

  • Fjärrövervakning och prognoser kan dras ett steg längre genom sammankopplade digitala system. Ökad trygghet inom äldrevården, bekvämare bostäder och effektivare energianvändning.
  • Digitaliseringen underlättar att göra rätt sak vid rätt tid och sparar stora summor inom alla typer av verksamhet.
  • En av vår tids mest kraftfulla marknadskrafter är plattformsekonomin. Att kunna dela såväl kunskap som fysiska tillgångar ökar det ursprungliga värdet mångfalt. Lägger man där till de nyskapade värdena i den digitala kopian inser man snabbt värdeskillnaden mot en traditionell installation.