Hoppa till innehåll

Affärsmodeller efter kundens behov

Rapporter

Likt samhället i övrigt utvecklas prissättningen i branschen från pris-per-timme för en installation till ett mer kundvärdesbaserat pris. Erbjudanden med fasta längre abonnemang utvecklas gällande till exempel kraftförsörjning, ljus eller driftsäker produktion. Detta innebär att installatören kan ta ett större ansvar och erbjuda nya och mer utvecklade värden för kunden.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Långsiktiga serviceavtal där delar som jour, energieffektivisering och verksamhetsutveckling ingår. Detta öppnar naturligtvis upp för helt nya prismodeller och incitament där digitalisering och toppmoderna anläggningar bidrar till degemensamma målen.
  • Såväl Philips som Schneider är involverade i svenska projekt där slutkunden leasar ljus eller tillgång till kraft.
  • Allt fler installatörer går mot helhetslösningar antingen genom att bredda din egen kompetens eller i nätverk med andra företag. Att kunna projektleda en totalentreprenad ökar handlingsutrymmet.

Varför sker detta?

  • Kunderna vill att det ska vara enkelt och inte råka ut för driftavbrott. Genom abonnemang tar kunden tillvara på installatörens specialistkompetens på bästa sätt under både installation och förvaltning.
  • Investeringar i anläggningar ses som en kostnad medan utgiften för bekymmersfri drift ses som en investering.
  • 50-60 procent av kostnaden i en fastighet är idag installationer. Det är därför naturligt att installatören även står för projektledningen.