Hoppa till innehåll

Bransch i omdaning

Rapporter

När omvärlden förändras ställs vi som företagare inför nya förutsättningar. Konkurrensen ökar när leverantörer och kunder erbjuder samma service som oss. Samtidigt ställer kunderna nya krav på vårt agerande, vårt kunnande och inte minst, hur vi erbjuder våra tjänster.

bransch-i-omdaning.jpg

Ny konkurrens
Globaliseringen och EU:s ökade rörlighet av varor och tjänster öppnar för nya aktörer – från enstaka till multinationella europeiska installatörer för storprojekt. Snabbkopplingssyst...
Affärsmodeller
Likt samhället i övrigt utvecklas prissättningen i branschen från pris-per-timme för en installation till ett mer kundvärdesbaserat pris. Erbjudanden med fasta längre abonnemang...
Utvecklad värdekedja
En rad nya aktörer från andra branscher skapar värde genom nya typer av erbjudanden. De både levererar produkten och äger kunden vilket riskerar att göra installatören till en...
Digitaliserade produkter
Uppkopplade installationer skapar förutsättningar för en helt ny typ av värden och tjänster. Det nya värdet tillsammans med den vanliga funktionen skapar utrymme för betydligt mer...
Transparent företagande
Kraven på hållbarhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö ökar alltmer. Det blir numera allt vanligare att hållbarhet och CSR (socialt ansvarstagande) efterfrågas och det följs upp att d...