Hoppa till innehåll

Kompetenser renodlas

Rapporter

Renodlingen av beställarrollen har inneburit att beställarna har fått lägre teknisk kompetens, att efterfrågan på totalentreprenader och samverkan i byggindustrin ökar. Detta har i sin tur inneburit att entreprenörerna närmast beställaren har flyttat upp sin position i värdekedjan och numera utför arbetsuppgifter som tidigare utfördes av beställaren. Detta är en förklaring till att dessa totalentreprenörer anlitar underentreprenörer och bemanningsföretag i större utsträckning än tidigare.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Ökad efterfrågan på totalentreprenader och samverkan på grund av minskad teknisk kompetens i beställarledet.
  • Ökad användning av underentreprenörer och bemanningsföretag.
  • Vi ser utvecklingen mot en tudelad arbetsmarknad. De som har jobb i framtiden är de som kan erbjuda marknaden avancerade tjänster till hög timpenning eller icke-avancerade tjänster till låg timpenning.

Varför sker detta?

  • Nedprioriteringar av teknisk kompetens hos beställarledet gör att utförararledet tvingas kompensera med egen kompetens.
  • Kompetenskraven ökar på grund av ökade krav på samverkan, förmåga till lösningar och design, kvalitetskrav, kostnadskrav och tidspress.
  • Totalentreprenörerna flyttar sig uppåt i värdekedjan, på grund av ny kompetens, och renodlar sin verksamhet och köper in fler underleverantörer och bemanning.