Hoppa till innehåll

Förändrade relationer på arbetsmarknaden

Rapporter

Det moderna arbetslivet för med sig nya företeelser, till exempel ökad användning av inhyrd arbetskraft, outsourcing, långa underentreprenörskedjor, egenanställningsföretag och delningsekonomi. En mer internationell arbetsmarknad växer fram. Detta medför ökad konkurrens, men också nya möjligheter.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Byggbranschen kännetecknas idag av att företagen är specialiserade på vissa moment och att uppdragen är uppdelade på fler aktörer vilket gör att fler företag än tidigare är involverade i byggprocessen.
  • Installatörsföretagens fackliga motparter menar att underentreprenörskedjor och oseriösa byggföretag har slagit ut seriositet och avtalsenliga villkor och löner.
  • Bemanningsbranschen växer stadigt. Bemanningsföretagen hjälper sina kunder med personalförsörjning på både lång och kort sikt.

Varför sker detta?

  • Den fria rörligheten har ökat utbudet av arbetskraft som inte kräver fasta heltidsanställningar. Det möjliggör nya former av affärsmässiga relationer än de traditionella anställningsförhållandena.
  • Den fria rörligheten har medfört ökad konkurrens om jobben, som i sin tur kräver förändringar av de traditionellt uppbyggda företagen med stora fasta bemanningar.
  • Många företag har ett snabbt växlande behov av arbetskraft. Snävare ekonomiska ramar kräver en mer flexibel arbetskraft och mindre arbetsgivaransvar för att klara konkurrensen.