Hoppa till innehåll

Attraktiva arbetsgivare

Rapporter

Förmågan att attrahera talanger och lyckas motivera dem, kommer att vara morgondagens främsta chefsutmaning. Att känna sig meningsfull och ha ett sammanhang är den viktigaste motivationsfaktorn för nya medarbetare. Samhällsfrågor som hållbarhet och sociala aspekter väger tungt. Det ställer nya och högre krav på såväl arbetsgivaren, som verksamheten. Chefens viktigaste egenskap anses vara förändrings- och kommunikationsförmåga samt att ha ett coachande ledarskap.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Arbetssökande vill ha arbetsgivare som tar ställning i samhällsfrågor. 69 procent av alla jobbsökare skulle inte ta ett jobb på ett företag som har ett dåligt rykte – även om de är arbetslösa.
  • Förmågan att attrahera och motivera personal är den främsta utmaningen, enligt en undersökning som tidningen Chef gjort.
  • En kreativ och dynamisk arbetsmiljö, ledare som stöttar medarbetarnas utveckling och professionell utveckling är något som anses viktigt när unga väljer arbetsgivare, enligt FöretagsBarometern.

Varför sker detta?

  • Större konkurrens om arbetskraften gör det till en utmaning, att både hitta och behålla kompetenta medarbetare.
  • En generellt ökad medvetenhet om sitt eget värde som arbetstagare gör att fler har större krav på utvecklings- och karriärmöjligheter.
  • Arbetslivet är för många en del av ens identitet. Organisationens image, kultur och värderingar blir väsentliga i valet av arbetsgivare.