Hoppa till innehåll

Arbetsmarknad i förändring

Rapporter

Den enskilda installatörens kompetens blir avgörande. Anställningsformer ändras och att hitta rätt personal är en utmaning. Det blir allt viktigare att vara attraktiv som arbetsgivare. Utbildning och specialisering är nyckeln till framgång för såväl arbetsgivare som den anställde.

arbetsmarknad-i-forandring.jpg

Attraktiva arbetsgivare
Förmågan att attrahera talanger och lyckas motivera dem, kommer att vara morgondagens främsta chefsutmaning. Att känna sig meningsfull och ha ett sammanhang är den viktigaste...
Livslångt lärande
Världen vi verkar i förändras och det snabbt. Det finns otaliga exempel på hur branschen förändras och företag behöver löpande uppdatera sin personalstyrka och sina kompetenser....
Kompetenser renodlas
Renodlingen av beställarrollen har inneburit att beställarna har fått lägre teknisk kompetens, att efterfrågan på totalentreprenader och samverkan i byggindustrin ökar. Detta har i s...
Hållbart arbetsliv
Vi lever allt längre samtidigt som många kommer in i arbetslivet allt senare. Detta skapar ekonomiska utmaningar för samhället och företaget. Det kommer också rapporter om minskad...
Flexibilitet i kollektivavtalen
Kraven på flexibilitet i kollektivavtal rörande kunder, marknad, arbets- och öppettider ökar. Samtidigt som gränserna mellan vad som är att betrakta som tjänsteman eller yrkesarbetar...
Svenska modellen utmanas
Politiker både i Sverige och EU pratar alltmer om lagstiftning i olika delar av arbetsrätten. Ofta är det inom specifika avtalsområden, men även synpunkter om mer generell lagstiftni...
Förändrade relationer på arbetsmarknaden
Det moderna arbetslivet för med sig nya företeelser, till exempel ökad användning av inhyrd arbetskraft, outsourcing, långa underentreprenörskedjor, egenanställningsföretag och...