Hoppa till innehåll

Hur hanterar du en omvärld i förändring?

Rapporter

Här hittar du en trendspaning för installationsbranschen från Installatörsföretagen som vi hoppas både ska inspirera och visa dig riktningen för branschens utveckling. Vi vill belysa de växande affärsmöjligheter och utmaningar som vi tror gynnar både utveckling av dina medarbetare och av ditt företagande i stort. Ta gärna kontakt med din företagsrådgivare om du har frågor eller vill veta mer om hur vi kan stödja dig i er utveckling.

En ”trend” är något som vi måste beakta och troligen förhålla oss till. Det är en företeelse som påverkar oss, eller som i denna rapport - installationsbranschen. ”Förändring är det enda som är konstant” brukar man säga. Syftet med denna rapport är att inspirera till utveckling och ge dig som medlem i Installatörsföretagen en bild av aktuella företeelser och utvecklingen inom respektive område.

Vi gjorde vår första trendspaning i denna form för tre år sen, så nu när vi ger dig en revidering kan vi också se vad som redan förändrats. Klimatfokus tilltar, EU får större inflytande och globaliseringen ökar. Det ger i sin tur ökat intresse för energieffektivitet, elfordon och laddinfrastruktur. När EU-direktiv om fastighetsautomation sammanfaller med klimatmedvetenhet och nya standarder för Power over Ethernet då finns alla ingredienser för en marknadsförändring. De smarta fastigheterna är inte här på allvar ännu men förutsättningarna finns definitivt här.

Borta är trenderna kring byggboom och folkvandring som båda ebbat ut medan hållbarhet vuxit och blivit en naturlig del i de flesta trender. Mellan raderna kan vi läsa om både ett kraftigt ökat behov av ständigt lärande och om vikten av att se vad kunder, medarbetare och samarbetspartners tänker och värderar.

Köpcentra har det svårare och e-handel exploderar, därmed försvann ”Handeln i nytt ljus”. Nog för att handeln förändras fortfarande men denna gång utan samma möjligheter för installatörerna.

Mer än hundra personer har varit med i förarbetet och i denna om arbetade version har tjugotalet experter bidragit i revideringen. När du nu läser deras ord, fundera gärna på hur varje trend kan påverka dig och hur ni kan ta del av fördelarna.

Lycka till!

Bransch i omdaning
När omvärlden förändras ställs vi som företagare inför nya förutsättningar. Konkurrensen ökar när leverantörer och kunder erbjuder samma service som oss. Samtidigt ställer kunderna n...
Installationsteknik
Digitalisering och klimatkris driver båda på en ny snabb teknisk utveckling. Sammankopplade system skapar förutsättningar för helt nya värden, tjänster och affärer. Energifrågan står...
Effektiv produktion
Vi ser allt fler lösningar för att effektivisera hela installationskedjan. Alltifrån planering och ritningshantering till bygglogistik och modulinstallationer. Ännu görs mycket av...
Kundernas beteenden
Med Konjunkturvändning och ökat fokus på yteffektivitet ställer marknaden krav på anpassade installationer som skapar värde. Även placering, utformning och klimatpåverkan får ökad...
Arbetsmarknad i förändring
Den enskilda installatörens kompetens blir avgörande. Anställningsformer ändras och att hitta rätt personal är en utmaning. Det blir allt viktigare att vara attraktiv som arbetsgivar...
Juridik
Fokus på att följa lagar och regler ökar ständigt. Samtidigt regleras allt mer och därmed ökar även administrationen och behovet av kunnig administrativ personal.
Gigatrender
Gigatrender är förändringar i omvärlden som sker under långa tidsperioder, ofta i cykler om 20 till 30 år eller mer. Det är förändringar som är jämförelsevis säkra och lättbedömda,...

Poddar

Under våren 2019 genomfördes ett pilotprojekt via SBUF-finansiering. Det handlade om att testa arenan och målgruppen genom att lansera en ny branschpodd: Installatörspodden 1.0. Här kan du lyssna på de fyra avsnitten som spelades in under detta projekt.

Rapporten i sin helhet

Observera att du måste vara inloggad medlem för att ta del av den fullständiga rapporten. Logga in här.