Hoppa till innehåll

Bra marknadsläge mattas av vid stundande lågkonjunktur

Ekonomi, Visa alla

Trots högkonjunktur så minskade elinstallationer med 3,5 procent och VS-installationer med cirka 5 procent under första halvåret av år 2019. Detta jämfört med samma period föregående år.

Svensk ekonomi befinner sig fortfarande i en högkonjunktur, men det är tydligt att vi är på väg in i en avmattningsfas. Det är i och för sig väntat att den internationella konjunkturtillväxten är på väg att bromsa in, men samtidigt har turbulensen kring handelskonflikten mellan USA och Kina, Brexit och oroligheterna i Mellanöstern skapat en ökad osäkerhet. Dessa situationer riskerar att dämpa världskonjunkturen ytterligare och påverkar därmed även svensk ekonomi.

På hemmaplan har svensk BNP, enligt SCB, minskat med 0,1 procent under 2019 års andra kvartal till följd av minskade investeringar och sysselsättningen föll tillbaka för andra kvartalet i rad. Allt detta genererar en indikation på att exporthandeln är på väg ned ytterligare. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsatte att falla tillbaka i juli år 2019 och läget är nu betydligt sämre än det historiska medelvärdet.

När det gäller installationsmarknaden väntas marknadsvolymen för elinstallationer och el-materiel minska med 1–2 procent per år under år 2019 och år 2020. Nedgången väntas bli något större inom värme- och sanitetssektorn, både vad gäller installationer och material, och prognosen pekar på cirka minus 3 till 4 procent under år 2019 för att sedan plana ut under år 2020. En liknande utveckling är att vänta för ventilationsbranschen, som bedöms backa med 4 procent under år 2019, och under år 2020 med ytterligare 1 procent. Således är det endast installationer inom kyla som väntas växa under prognosperioden år 2019 till år 2020 och tillväxten beräknas uppgå till 4 procent under både år 2019 och år 2020.

Totalt sett väntas den sammanlagda installationsvolymen minska med 2 procent under år 2019 och 1 procent under år 2020.

Mer information

Vill du veta mer om konjunkturen på din lokala marknad, se alla grafer och tabeller, få tillgång till hela rapporten som PDF, eller ladda ner en användbar Powerpoint-presentation? Är du medlem och har loggat in ser du alla dokumenten i rutan nedan.

Ser du inte dokumenten nedan? Då behöver du logga in här (kräver medlemskap).