Hoppa till innehåll

Easee försäljningsförbud gäller i hela Europa

Elsäkerhet

23 mars 2023

Elsäkerhetsverket beslutade den 14 mars om att lägga ett försäljningsförbud på två laddboxar från Easee. Men gäller förbudet bara i Sverige?

De två produkterna som omfattas av Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud är det norska företaget Easees laddboxar Home och Charge. Beslutet innebär förbud mot att sätta fler exemplar på marknaden, återtagande från återförsäljare samt att Easee ska vidta åtgärder för att eliminera de brister som finns på redan installerade exemplar.

Innan en produkt sätts på marknaden

Regelverket som Elsäkerhetsverket tillämpar grundar sig i EU-regler som är gemensamma för hela den inre marknaden inom EU/EES. Den som vill börja sälja en elektrisk produkt på den inre marknaden måste leva upp till ett antal krav innan produkten sätts på marknaden.

Systemet bygger på att tillverkaren eller importören garanterar att produkten i fråga lever upp till de gällande kraven. Detta ska även verifieras med en omfattande dokumentation.

Se tidigare nyhet samt frågor och svar
  • Försäljningsförbud för Easee laddboxar

    Nyhet

    Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Här samlar vi all information som rör ärendet och vi uppdaterar sidan löpande.