Hoppa till innehåll

Regelforum: Ny samverkansgrupp inom installationssektorn

Installationsteknik

13 februari 2023

Nyligen samlades installationssektorn för att diskutera kommande samverkan för installationer inom samhällsbyggandets Regelforum. Där diskuterades bland annat myndighetskrav, en möjlig verifieringsmodell och remissvar. Den nya projektledaren Emma Hult (MP) passade på att presenterade sig och sitt nya uppdrag.

Kristina Gabrielii och Mårten Lindström presenterade bakgrunden för bildandet av Regelforum och hur det är tänkt att drivas framöver. Med de nya reglerna kommer det att ske en förändring i rollfördelningen, där sektorn får ta ett större ansvar i påvisande av uppfyllandet av myndighetskraven. Kristina presenterade också tankarna kring en möjlig verifieringsmodell för kommande branschstandarder/branschpraktis.

Regelforums nya projektledare Emma Hult presenterade sig och gav sin bild av vikten av att samla branschen inför införandet av Möjligheternas byggregler som snart kommer ut på remiss och sedan börja gälla från den 1/7 2024.

Michael Strömgren presenterade remissmaterialet i det pågående projektet ”Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande 2023”. Vi har här möjlighet att lämna remiss-svar innan den 28/2.

I efterföljande samtal framkom att det är bra med att samla installationsbranschen för att agera gemensamt inom Regelforum, där idag vi representeras av vår Anders Gustin.

Nästa möte inom samverkansgruppen kommer att ske senare i vår. Installatörsföretagen kommer att kalla till detta möte.