Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet har växlat krav

Avtalsrörelsen 2023

14 februari 2023

Installatörsföretagen har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet. Det nya Installationsavtalet ska vara på plats den 1 maj 2023.

Årets kollektivavtalsförhandlingar sker i en omvärld präglad av krig och ekonomisk osäkerhet. Konjunkturinstitut bedömer att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023 som förväntas pågå ända till 2025.

– Återigen sker förhandlingar i ett utmanande världsläge och installationsbranschen är inte skyddad från detta. Vi ser redan hur bostadsbyggandet bromsar in kraftigt vilket påverkar våra företag. Tillsammans med våra fackliga organisationer behöver vi utveckla möjligheterna till att möta de snabba svängningarna som sker i omvärlden, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Installationsbranschen spelar en viktig roll i den energi- och klimatomställning som Sverige är inne i. Den snabba teknikutvecklingen inom installationsområdet skapar nya möjligheter till att elektrifiera och energieffektivisera samhället på.

– Våra företag har ett viktigt uppdrag från samhället. För att ha resurser till att lösa det behöver företagen kunna omfamna fler kompetenser än idag. Lösningen är till viss del vidareutbildning men vi ser också behov av att inkludera nya yrkesgrupper och tekniker i våra kollektivavtal. Vi går mot en tudelning där vi dels har renodlade elektriker, dels behov av arbetstagare som kan utföra angränsande uppgifter, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen arbetar för att erbjuda medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar, genom bland annat verksamhetsanpassade och individnära kollektivavtal. Det stärker branschens attraktivitet och företagens konkurrenskraft.

– Våra avtalsyrkanden har sitt ursprung hos er - våra medlemsföretag. Era synpunkter på kollektivavtalen har samlats in löpande och förhandlingsledningen har under 2022 träffat regionföreningar, utskott och nätverk för att diskutera kommande prioriteringar. Vi är otroligt glada och tacksamma för det stora engagemang som finns kring våra kollektivavtal, säger Ola Månsson.

Det nya Installationsavtalet ska vara på plats den 1 maj 2023. Installatörsföretagen förhandlar fram avtalet tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet.

Läs mer om avtalsrörelsen på www.in.se/avtal2023. Medlemmar i Installatörsföretagen kan logga in och ta del av våra yrkanden.

Så här håller du dig uppdaterad under avtalsrörelsen.