Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen och Byggnads har växlat krav

Avtalsrörelsen 2023

16 februari 2023

Installatörsföretagen har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med fackförbundet Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Det nya Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ska vara på plats den 1 maj 2023.

Årets kollektivavtalsförhandlingar sker i en omvärld präglad av krig och ekonomisk osäkerhet. Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023 som förväntas pågå ända till 2025. En situation som bekräftas av historiskt höga varselsiffror under början av 2023.

– Återigen sker förhandlingar i ett utmanande världsläge och installationsbranschen är inte skyddad från detta. Vi ser redan hur bostadsbyggandet bromsar in kraftigt vilket påverkar våra företag. Tillsammans med våra fackliga organisationer behöver vi utveckla möjligheterna till att möta de snabba svängningarna som sker i omvärlden, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Installationsbranschen spelar en viktig roll i den energi- och klimatomställning som Sverige är inne i. Genom energieffektiviserande åtgärder som rätt isolering på såväl rör- som ventilationsinstallationer, värmepumpar med smart reglering, konvertering till ventilation med återvinning samt injusteringar på värme- och ventilationssystemen kan samhället frigöra ren energi till prioriterade klimatsatsningar.

– Våra företag har ett viktigt uppdrag från samhället. För att ha möjlighet till att lösa det behöver företagen bättre kunna hantera tillfälliga variationer i sysselsättningen genom in- och utlåning av arbetstagare och kunna anlita underentreprenörer eller bemanningsföretag på ett förutsägbart sätt, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen arbetar för att erbjuda medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar, genom bland annat verksamhetsanpassade och individnära kollektivavtal. Det stärker branschens attraktivitet och företagens konkurrenskraft.

– Våra avtalsyrkanden har sitt ursprung hos våra medlemsföretag. Synpunkter på kollektivavtalen har samlats in löpande i träffar med regionföreningar, utskott och nätverk där kommande prioriteringar diskuterats. Vi är otroligt glada och tacksamma för det stora engagemang som finns kring våra kollektivavtal, säger Ola Månsson.

Det nya Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ska vara på plats den 1 maj 2023. Installatörsföretagen förhandlar fram avtalet tillsammans med Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Läs mer om avtalsrörelsen på www.in.se/avtal2023. Medlemmar i Installatörsföretagen kan logga in och ta del av våra yrkanden.

Så här håller du dig uppdaterad under avtalsrörelsen.