Hoppa till innehåll

Välkommen till våra Elsäkerhetsdagar!

Seminarie, Visa alla

13 september 2022

Äntligen är det dags för Installatörsföretagens elsäkerhetsdagar! Under hösten gör vi inte mindre än 20 stopp runt om i landet där vi bland annat har workshops, informerar om Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och inte minst, lanserar Installatörsföretagens nya anvisning ADAM.

Dagarna består av följande

EvA

Introduktion EvA, Elsäkerhet vid arbete, bygger på såväl SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar som på AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljö. Vi förklarar varför kombinationen, som är unik för EvA, är nödvändig för att få säkrare arbetsplatser och minska antalet elolyckor.

Workshop Det administrativa arbetet kring ett elinstallationsarbete måste ligga på en nivå som både garanterar att arbetsmiljöarbetet blir korrekt utfört, men som samtidigt är smidigt och genomförbart. Helt grundläggande för att lyckas med sin elsäkerhetsplanering är att ha en fungerande rutin. I EvA-workshop får du ta fram rutinen för ditt företag.

ADAM

Introduktion EvA handlar om arbetsmiljö medan ADAM, Anläggningssäkerhet Dokumentation Ansvar Metod, handlar om hur vi ska få en säker och ändamålsenlig elanläggning. ADAM täcker allt ifrån hur elfirman ska utföra elinstallationerna till hur innehavaren ska kunna ansvara för sin elanläggning. Vi förklarar hur det hänger ihop och vilka verktyg som finns.

Workshop Innehavaren ställs inför nya krav den 1 dec 2022. En rutin för hur elanläggningen ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollen och hur ofta den ska utföras, ska vara framtagen det datumet. Här finns en ny marknad för dig. I ADAM-workshop får du ta fram en sådan rutin, med hjälp av verktyget IN-Elkontroll.

Utmaningar och möjligheter

Det har nu gått några år sedan den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft och föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 drogs in. Vad är era önskemål, frågor och slutsatser som medlemsföretag? Hur arbetar du med Egenkontrollprogrammet? Använder du Säker El? Stora frågor, små frågor? Vi är nyfikna på hur du ser på utmaningar och möjligheter inom elsäkerhetsområdet och hur Installatörsföretagen kan hjälpa dig.

 • Program

  08:30 – 09:00 Fika och incheckning

  09:00 – 09:15 Företagsrådgivare hälsar välkommen

  09:15-10:00 EvA – introduktion

  10:15 – 11:30 EvA – workshop

  11:30 – 12:15 Lunch

  12:15 – 13:00 ADAM – Introduktion

  13:00 – 14:00 ADAM – workshop

  14:00 – 14:15 Fika

  14:15 – 14:45 Utmaningar och möjligheter

  14:45 – 15:00 Avrundning

Du hittar anmälan till seminariets samtliga datum och orter i kalendern nedan. Elsäkerhetsdagen är konstadsfri!

Kalender
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Stockholm

  Scandic Skogshöjd, Södertälje 06 okt 2022 08:30 - 06 okt 2022 15:00
  Kalender Stockholm
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Malmö

  Clarion Hotell Malmö Live 08 nov 2022 08:30 - 08 nov 2022 15:00
  Kalender Malmö
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Örebro

  Scandic Örebro Väst 13 okt 2022 08:30 - 13 okt 2022 15:00
  Kalender Örebro
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Växjö

  Scandic Växjö 17 nov 2022 08:30 - 17 nov 2022 15:00
  Kalender Växjö
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Gävle

  Scandic Väst, Gävle 22 nov 2022 08:30 - 22 nov 2022 15:00
  Kalender Gävle
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Sundsvall

  Hotell Södra Berget, Sundsvall 11 okt 2022 08:30 - 11 okt 2022 15:00
  Kalender Sundsvall
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Skara

  Jula Hotell, Skara 18 okt 2022 08:30 - 18 okt 2022 15:00
  Kalender Skara
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Karlstad

  Scandic Klarälven, Karlstad 02 nov 2022 08:30 - 02 nov 2022 15:00
  Kalender Karlstad
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Jönköping

  Scandic Elmia, Jönköping 16 nov 2022 08:30 - 16 nov 2022 15:00
  Kalender Jönköping
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Falun

  Lugnetkyrkan Konferens, Falun 12 okt 2022 08:30 - 12 okt 2022 15:00
  Kalender Falun
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Norrköping

  Scandic Nord, Norrköping 25 okt 2022 08:30 - 25 okt 2022 15:00
  Kalender Norrköping
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Göteborg

  Scandic Backadal, Hisings Backa 26 okt 2022 08:30 - 26 okt 2022 15:00
  Kalender Göteborg
 • Installatörsföretagens elsäkerhetsdag, Varberg

  Clarion Hotell Fregatten, Varberg 09 nov 2022 08:30 - 09 nov 2022 15:00
  Kalender Varberg
 • Elsäkerhetsdagen på Elmässan

  Nyhet

  Under Elmässan i Stockholm den 19 oktober genomförs Installatörsföretagens elsäkerhetsdag 2022.

 • Elsäkerhetsdagen 2022

  Kistamässan 19 okt 2022 09:00 - 19 okt 2022 15:00
  Kalender

  Under Elmässan i Kista den 19 oktober genomförs Installatörsföretagens elsäkerhetsdag 2022 – kom dit för att möta EvA och ADAM!

 • Välkommen till våra Elsäkerhetsdagar!

  Nyhet Under hösten gör vi inte mindre än 20 stopp runt om i landet där vi bland annat har workshops, informerar om Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och inte minst, lanserar den nya anvisning ADAM!
 • Elsäkerhet vid arbete

  Webbsida Elsäkerhet vid arbete omfattar de elrelaterade arbetsmiljörisker och säkerhetsåtgärder som elektriker och andra professionella utövare behöver hantera i sitt arbete. Detta innefattar alltså fler än elektriker. Detta har det tidigare reglerats genom en europastandard samt i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 – en föreskrift som nu har dragits in.
 • Anläggningssäkerhet

  Webbsida Anläggningssäkerhet handlar om att de elinstallationer som utförs åt innehavaren är säkra för person, husdjur och egendom. Därför har vi tagit fram ett koncept för detta där vi samlar all information som har med anläggningssäkerhet att göra; ADAM.