Hoppa till innehåll

Det här är Adam – anläggningssäkerhet

Elsäkerhet, Visa alla

09 september 2022

Anläggningssäkerhet handlar om att de elinstallationer som utförs åt innehavaren är säkra för person, husdjur och egendom. Därför har vi tagit fram ett koncept för detta där vi samlar all information som har med anläggningssäkerhet att göra; ADAM.

När Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 drogs in den 1 november 2021 delades anläggningssäkerhet och personsäkerhet upp i två delar. Där elsäkerhet vid arbete plockades ur och anses numer som en ren arbetsmiljöfråga, medan anläggningssäkerhet regleras av Elsäkerhetslagen.

Installatörsföretagen har två koncept för elsäkerhetsarbete

1. EvA – Personsäkerhet EvA, elsäkerhet vid arbete, beskriver hur arbetsgivare och den som utför arbetet där det finns risk för elfara ska bete sig så att ingen yrkesverksam får strömgenomgång. Det är främst arbetsgivaren som påverkas av EvA. Läs mer om EvA

2. ADAM – Anläggningssäkerhet ADAM står för Anläggning, Dokumentation, Ansvar, Metod. Konceptet anger hur den färdiga elinstallationen ska bli och förbli säker för innehavaren. ADAM påverkar både elinstallationsföretaget, elinstallatören och innehavaren. ADAM är ett sammanfattande koncept för allt elsäkerhetsarbete som ligger under elsäkerhetslagen.

Läs mer på in.se/adam