Hoppa till innehåll

Lämna dina synpunkter om laddtjänster – bidra till sund konkurrens

Branschfrågor, Visa alla

03 juni 2022

Konkurrensverket vill ha in synpunkter från aktörer som är verksamma inom laddinfrastruktur och/eller laddtjänster. Synpunkter som ska ligga till grund för en förstudie som tillkommit efter problembeskrivning från våra medlemmar.

Att inte kunna konkurrera på lika villkor är något som många i vår bransch upplevt. Flera av våra små och medelstora medlemsföretag har pekat på problemet med kommunala verksamheter som snedvrider prissättning och konkurrens lokalt. Detta utgör grunden till den förstudie som Konkurrensverket nyligen inlett.

Konkurrensverket har sett att det finns många frågeställningar rörande laddinfrastruktur och laddtjänster som kan vara intressanta att studera närmare ur ett konkurrens- och upphandlingsperspektiv. Förstudien har i syfte att identifiera vilka frågor och områden som kan vara aktuella för en eventuellt vidare utredning.

Vilka aktörer vill Konkurrensverket komma i kontakt med?

Till förstudien efterfrågar Konkurrensverket synpunkter och information från aktörer som är verksamma inom laddinfrastruktur och/eller laddtjänster. Detta ska bidra till att ge en så heltäckande bild som möjligt av hur marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster fungerar och utvecklas, samt vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Alla aktörer är välkomna! Till exempel installatörer, fastighetsägare, nätägare, laddoperatörer, aktörer som erbjuder kringtjänster och andra som ser att de vill bidra till en väl fungerande konkurrens i Sverige.

Hjälp till att skapa en sund konkurrens i installationsbranschen och lämna dina synpunkter till Konkurrensverket senast 15 juni.