Hoppa till innehåll

Nu har Behörig installatör fastighetsnät lanserats

Automation, Visa alla

15 juni 2022

I förra veckan lanserades certifieringen Behörig installatör fastighetsnät. Du som installatör kan boka examination och efter godkända prov visa upp ett certifikat som intygar att du har den kunskap som krävs för att hantera ett modernt fastighetsnät.

Bild-behörig installatör fastighetsnät-2.jpg

Installatörernas arbete med fastighetsnät handlar till stor del om att skapa en kommunikationsinfrastruktur för fastighetens olika tekniska system. Det krävs specifik kunskap för att veta hur man ska koppla ihop exempelvis belysning, säkerhetssystem, värme, kyla och sensorer. Samtidigt som dessa system ska kunna strömförsörjas med upp till 100W. En viktig kunskap att besitta när fastighetsnäten nu får en alltmer betydande roll.

- Vi har sett ett allt större behov av den specialkompetens som arbeten med fastighetsnät kräver. Därför har vi nu, tillsammans med branschorganisationen CANT, tagit fram den här kvalitetsstämpeln, säger Joakim Carlsson, expert kommunikations- och säkerhetsteknik på Installatörsföretagen.

I våras genomfördes en första certifieringsexamination där installatörer från bland annat CD Säkerhetsteknik medverkade.

- Vi jobbar i en kompetens- och teknikbransch där det är viktigt att lyfta upp de områden vi är duktiga på genom olika certifikat. Det skapar trovärdighet och trygghet för våra kunder, säger Christer Ferm, vd på CD Säkerhetsteknik.

Så går det till

Installatörer som vill certifiera sig kan via Incerts (Installations Certifiering i Stockholm AB) hemsida eller ett av dem utsett examinationscenter boka examination. Den består av ett praktiskt och ett teoretiskt prov (för godkänt krävs minst 70% rätt). Efter godkända prov utfärdar Incert certifikatet och man kan titulera sig Behörig installatör fastighetsnät. Certifieringen kostar cirka 5 000 kr per person och gäller under en 5-årsperiod. Därefter behöver certifikatet förnyas genom ett nytt teoretiskt prov för att det ska var giltigt i ytterligare fem år. Certifieringen grundar sig på av SEK Svensk Elstandard upprättade tekniska rapporten TR 16 för installation av fastighetsnät.

Fastighetsnäten kan, enligt den nya standarden, även strömförsörja utrustningen av våra fastigheter. Det innebär att så gott som allt som finns i en vanlig kontorsfastighet som exempelvis skärmar och belysning, kan strömförsörjas via fastighetsnätet, upp till 100w.

Webbinarium för installatörer och beställare

I slutet av augusti kommer vi genomföra två webbinarier om certifieringen, ett riktat mot installatörer och ett mot beställare, fastighetsägare och upphandlare.

- Vår förhoppning är att certifieringen ska bli uppskattad hos såväl medlemmar som på beställarsidan. Och att den blir en tydlig kvalitetsstämpel på installatörens kunskap och kompetens. Den ska också underlätta för beställare att kräva rätt kompetens vid upphandling, säger Joakim Carlsson, expert kommunikations- och säkerhetsteknik på Installatörsföretagen.

Läs mer om Behörig installatör fastighetsnät här.