Hoppa till innehåll

Möt oss i Almedalen

Om Installatörsföretagen, Visa alla

28 juni 2022

Mellan den 3-7 juli pågår Almedalsveckan i Visby. Installatörsföretagen är på plats för att lyfta frågor som är viktiga för dig som medlem och för hela Sverige. Möt oss på plats eller delta digitalt på distans.

Vi kommer att träffa politiker och andra beslutsfattare i Visby för att diskutera installatörernas avgörande roll när det kommer till klimat- och energiomställningen, behovet av en fungerande kompetensförsörjning, elektrifiering, hållbara installationer och energieffektivisering.

Här finner du de seminarier som experter från Installatörsföretagen medverkar vid under Almedalsveckan. Utöver dessa programpunkter deltar vi också i möten med olika beslutsfattare för att föra våra medlemmars talan.

Måndag 4 juli

11.30-12.15 Energiomställningen, klarar vi att göra jobbet?

Energiomställningen vi står inför är utmanande. Sveriges elanvändning väntas fördubblas till 2045 och kräver stora investeringar i elproduktion och elnät. För detta behövs tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens för att göra jobbet. Hur säkrar vi att kompetensen finns?

Medverkande:

 • Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
 • Fredrik Christensson, Utbildningsutskottet, utbildningspolitisk talesperson (C)
 • Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige
 • Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerförbundet
 • Gunilla Svantorp, ordförande Utbildningsutskottet (S)

Plats: Arena Energi i Klosterlängan, Visby.
Detta seminarium livesänds även via YouTube: https://almedalsveckanplay.info/64825

13.00-13.45 Vem ska utbilda framtidens elektriker, svetsare och florister? Så råder vi bot på yrkeslärarbristen

Det råder stor brist på yrkesutbildade i Sverige redan idag. År 2035 kan det saknas 300 000 yrkesutbildade enligt prognoserna. Detta riskerar att påverka Sveriges konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Fler yrkesutbildade behövs - men vem ska undervisa dem?

Medverkande:

 • Pär Lundström, senior rådgivare kompetens och näringspolitik, Installatörsföretagen
 • Elsa Alm, ungsekreterare, LO
 • Susanne Christenson, utbildningsdirektör praktiska gymnasieområdet, AcadeMedia
 • Maria Wetterstrand, Public Affairs- och hållbarhetskonsult

Plats: Strandgatan 34, Best Western Strand Hotel

________

Tisdag 5 juli

08.00-09.00 Energioberoende och energieffektivisering
– viktigare än någonsin i ljuset av kriget?

Med en kunnig panel under ledning av Maria Wetterstrand diskuterar näringsliv och politiker hur Sverige kan nyttja potentialen i smarta, effektiva energisystem och bidra till att göra EU mindre beroende av fossil energi och öka energioberoendet från Ryssland.

Höga energipriser, invasionen av Ukraina och den gröna klimatomställningen har satt ljuset på frågor som rör vår energiförsörjning. Genom energieffektivisering och att nyttja fastigheternas roll i energisystemet kan Sverige således både bidra till en ökad självförsörjningsgrad och till minskad klimatpåverkan i Europa. Trots detta misslyckas vi med att nyttja vår energis fulla potential. Vad beror detta på och hur kan vi komma till rätta med problematiken?

Moderator: Maria Wetterstrand

Seminariet sänds live, spelas in och kan besökas på plats där frukost serveras. Länk till livesändningen: https://www.youtube.com/watch?v=tvLeBwWYEWk&list=PLBQda_lDkSu7PigC_bCKubCCjqJy3IyD4&index=1

Medverkande:

 • Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
 • Helen Magnusson, energiexpert Installatörsföretagen
 • Magnus Demervall, policychef, (C)
 • Erik Martinson, vd och medgrundare, Svea Solar
 • Håkan Olsson, försäljningsansvarig energiprojekt, Caverion
 • Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna
 • Jesper Skalberg Karlsson, regionstyrelsens förste vice ordförande, Region Gotland, (M)
 • Monica Haider, talesperson energifrågor, riksdagsledamot, (S)

Plats: Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3, Visby

14.30–15.30 Behöver yrkeshögskolan växa för att kunna möta omställningsreformen?

Behöver yrkeshögskolan växa för att kunna möta omställningsreformen?
Hur ser yrkeshögskolans framtid och vision ut?
Hur och med vad kan näringslivet bidra?
Vad behövs från politiken?
Detta är ett axplock av ämnen som vi kommer samtal kring.

Moderator: Maria Knutsson

Medverkande:

 • Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen
 • Christian Carlsson, riksdagsledamot (KD)
 • Daniel Riazat, riksdagsledamot (V)
 • Fredric Skälstad, Almega
 • Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv
 • Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot (C)
 • Pia Olsson, Yrkeshögskoleförbundet
 • Sofia Hylander, TCO
 • Thomas Persson, MYH
 • Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S)

Plats: Campus Gotland i sal B23

________

Onsdag 6 juli

09.45–10.30 Varför skenar byggkostnaderna och vad kan vi göra åt saken?

Byggkostnaderna skenar och byggbranschen drar i handbromsen. Allt fler nystarter skjuts på framtiden. Är detta bara effekter kopplade till pandemin och kriget i Ukraina eller finns det fler förklaringar? Vad kan branschen göra och hur ser prognoserna ut framöver?

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen inleder seminariet med en nulägesbeskrivning och därefter övergår vi till ett panelsamtal.

Moderator: Anna Bellman

Medverkande:

 • Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef Byggföretagen
 • Ola Månsson, vd Installationsföretagen
 • Charlotta Nilsén, koncerndirektör Veidekke Bygg Sverige

Plats: Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

14.00-14.45 Digitala fastigheter – en gemensam väg för att nå klimatmål och ett stabilt energisystem?

På seminariet redovisar Magnus Fransson, projektledare från Sustainable Innovation, och Hans Nyblom, affärsutvecklare från Installatörsföretagen, hur fastighetsbranschen med hjälp av digitalisering och fastighetsautomation skulle kunna halvera energikonsumtionen, och styra effektuttaget, för att på så sätt nå klimatmålen.

Medverkande:

 • Hans Nyblom, affärsutvecklare Installatörsföretagen
 • Magnus Fransson, projektledare, Sustainable Innovation

Plats: Hållbarhetsarenan, fartyg Teaterskeppet, Lilla matsalen

15.30–16.30 Så kan byggbranschen bidra till klimatomställningen

Bygg- och fastighetssektorns klimatarbete är helt avgörande för att Sverige ska nå klimatmålen. Situationen är allvarlig och målsättningarna är höga. Klimatdeklarationer ska upprättas. Ny teknik och nya produktionssätt ska tas fram. Många nya lösningar är på gång, men vad gör vi under tiden? Kan vi luta oss tillbaka och vänta på lösningarna eller kan vi börja arbeta redan idag?

Maria Wetterstrand kommer att inleda seminariet med en nulägesbeskrivning innan vi släpper fram hela panelen med deras bästa lösningar.

Moderator: Anna Bellman

Medverkande:

 • Amanda Rafter Ekenman, näringspolitisk chef Installationsföretagen
 • Jimmy Bengtsson, koncernchef, Veidekke
 • Per Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells
 • Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen
 • Maria Wetterstrand, klimatkonsult och vd Miltton Sweden

Plats: Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby