Hoppa till innehåll

Så tar du till vara på branschens växande möjligheter

Branschfrågor

20 maj 2022

Nu har vi släppt Installatörsföretagens rapport Installationer i en ny värld. I den belyser vi ett stort antal trender som kommer påverka och utmana installationsbranschen de kommande åren. Men med utmaningar skapas också nya möjligheter.

- Genom den här rapporten vill vi ge våra medlemsföretag en förståelse för de förändringar och utmaningar som branschen står inför och därigenom skapa en bra grund att fatta affärsmässiga beslut utifrån, säger Hans Nyblom, Expert affärsutveckling, Installatörsföretagen

Rapporten belyser ett trettiotal trender som på olika sätt kommer påverka installationsbranschens affärslandskap och handlingsmiljö kommande år. De allra starkaste och mest branschpåverkande trenderna är hållbarhet och digitalisering.

Installationsbranschen 2030 – fyra framtidsscenarion

Kommer fastighetssektorn vara fullt ut digitaliserad eller inte? Kommer det fortsätta vara ett högt tryck mot fossilfrihet, det vill säga omställning av energi¬lösningar och vardagsliv eller klingar utvecklingen av? Rapporten avslutas med fyra framtidsscenarier. Kärnfulla beskrivningar av fyra olika bilder av hur branschen kan komma att fungera 2030, beroende på vart utvecklingen tar vägen.

Läs mer om rapporten och ladda ner den här