Hoppa till innehåll

Brist på medarbetare trots ökning av antal rekryteringar

Utbildning och karriär

29 mars 2022

Trots hög arbetslöshet och två år av kris är det fortfarande mycket svårt för svenska företag att rekrytera. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv. Rekryteringsenkäten visar att störst problem att rekrytera finns inom samhällsbyggnadssektorn.

Samhällsbyggnadssektorn är den sektor som installationsbranschen verkar inom. Det handlar om företag som till exempel bygger ut infrastruktur, utvecklar städer och renoverar miljonprogram. Och bland just installationsföretag, som bland annat drar ett tungt lass vad gäller elektrifieringen, hade nio av tio företag problem med sina rekryteringar, skriver tidningen Näringslivet.

-Där vet vi redan att det saknas 28 000 utbildade installatörer. Fortsätter problemen betyder det att den hållbara omställningen försenas ännu mer. Samtidigt har vi ju stora problem med energiförsörjningen – något som även det förvärras om inte installationsföretagen kan anställa, säger Maria Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Sedan den förra rekryteringsenkäten har andelen installationsföretag som har försökt rekrytera de senaste 6 månaderna ökat från 53 procent till 72 procent. I snitt har dessa företag försökt att rekrytera över 9,3 personer (motsvarande siffra från förra mätningen är 4,2).

- Rekryteringebehovet ökar och det har inte blivit lättare att rekrytera nya medarbetare. Kompetensbristen ger stora konsekvenser för våra företag. Det leder bland annat till minskad försäljning och att man blir tvungen att tacka nej till uppdrag. Hälften av de svarande företagen uppger även att planerad expansion förhindras till följd av bristen på medarbetare, säger Amanda Rafter Ekenman, chef för kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Läs rapporten i sin helhet

Läs artikeln i tidningen Näringslivet