Hoppa till innehåll

Går det att öka återbruk av installationer?

Branschfrågor, Visa alla

12 januari 2022

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans? Vad händer med garantier? Det är några av de frågor som ett nyligen uppstartat projekt kommer belysa.

- Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Det här projektet är ett viktigt steg för att ta reda på förutsättningarna för ökat återbruk i branschen, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

Projektet, som startade i december 2021, ska undersöka förutsättningarna för att öka återbruk i installationsbranschen. Redan idag vet vi att cirkulära materialflöden bidrar till att skapa hållbara byggnader och installationer på lång sikt. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och uttag av naturresurser.

Vilka hinder finns för återbruk?

Projektet ska titta på de utmaningar som kan hämma återbruk. Det kan vara sämre funktion eller energieffektivitet för installationen. Äldre system kanske inte fungerar tillsammans med ny smart teknologi för styrning. Det finns även rättsliga och avtalsmässiga utmaningar. Det kan handla om garantier och CE-märkning. En särskild utmaning med elteknik är att materialet består av flera komponenter.

Målet är därför att ta fram konkreta förslag och åtgärder för att installatörer ska öka återbruk och recirkulera material. Det gäller åtgärder som enskilda företag har möjlighet att genomföra. Projektet ska även försöka identifiera förändringar som kan behöva göras i regelverk och standarder. Framförallt ska projektet bidra till att skapa en bild över förutsättningarna för ökat återbruk. Det ska även resultera i förslag på åtgärder och insatser som stöttar en cirkulär installationsbransch.

Miljarder att spara, vi gör förstudien för branschen

Svensk bygg- och anläggningssektor står för ungefär en tredjedel av samhällets avfallsmängder. Material till ett värde av 19 miljarder kronor årligen faller ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Samtidigt finns det en stor marknadspotential för återbruk. I studien ”Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn” uppskattas att marknaden för potentiella återbruksrelaterade tjänster skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i bara Göteborgsregionen under 2021.

Projektet ska hjälpa våra medlemmar göra rätt och bättre val. Förstudien ska visa hur återbruk bidrar till en hållbar, konkurrenskraftig och framgångsrik installationsbransch.

Fakta om projektet

Projektet startade i december 2021 och pågår till december 2022. ETU, SBUF, Bravida, SGDS och IVLs forskningsfond finansierar projektet. Arbetet kommer genomföras av IVL och Bengt Dahlgrens. Av Installatörsföretagens medlemmar medverkar Bravida och Sandströms El i projektgruppen. Även andra aktörer i installationsbranschen kommer kunna bidra senare.

Projektet ska tydliggöra möjliga affärsmodeller för återbruk. Vidare ska projektet identifiera utmaningar för att få mer cirkulära materialflöden i installationsbranschen.

Mer information finns på IVLs webbsida.