Hoppa till innehåll

Ny ersättningsnivå ger högre sjukavdrag i Tjänstemannaavtalet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

22 december 2021

Från och med den 1 januari 2022 höjs ersättningsnivån för sjukpenning vilket ger högre sjukavdrag i Tjänstemannaavtalet.

Från och med dag 15 i en sjukperiod övertar staten en stor del av sjuklöneansvaret. Som arbetsgivare betalar du dock fortfarande en viss del av sjuklönen. Det finns däremot ett inkomsttak i sjukförsäkringen för hur mycket sjukpenning en arbetstagare kan få. Riksdagen beslutade den 16 december 2021 om att höja taket i sjukpenningen från åtta prisbasbelopp till tio prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022.

I och med riksdagens beslut har vi på Installatörsföretagen tillsammans med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige samt Plåt & Ventföretagen kommit överens med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer om att genomföra motsvarande ändring i Tjänstemannaavtalet. Från och med den 1 januari 2022 höjs därför ersättningsnivån i Tjänstemannaavtalet till tio prisbasbelopp. Fram till och med den 31 december 2021 gäller den tidigare ersättningsnivån om åtta prisbasbelopp. Det är § 5 Mom 3:3 i Tjänstemannaavtalet som ändrats.

Vi kommer inte att tillhandahålla en ny tryckt upplaga av Tjänstemannaavtalet som innehåller ändringen. Pdf-versionen av Tjänstemannaavtalet har däremot uppdaterats, vilken du hittar längst ner på denna sida.

Mer information

Du kan läsa mer om sjuklönereglerna i Tjänstemannaavtalet här.