Hoppa till innehåll

Sänkta ITP-kostnader för arbetsgivarna 2022

Arbetsgivarfrågor

17 november 2021

Alectas styrelse har beslutat att införa en premierabatt för förmånsbestämd ålders- och familjepension samt att fortsätta ge premierabatt för riskförsäkringar. Samtidigt värdesäkras de förmånsbestämda pensionerna.

När Alecta nyligen presenterade ITP-premierna för 2022 innebär det goda nyheter både för arbetsgivare och arbetstagare, särskilt för dem som har tjänstepensionen ITP2. Tack vare stigande räntor och en stark avkastning i kapitalförvaltningen kan Alecta höja utgående pensioner, räkna upp värdet på intjänad pension maximalt och ge arbetsgivarna rejäla rabatter på premierna till flera försäkringar under det kommande året

De rabatter arbetsgivarna får innebär att företagens resurser kan användas till annat; till ökat löneutrymme, investeringar i verksamheten, satsningar på arbetsmiljön eller något annat som arbetsgivaren anser är klokt.

ITP2 är en förmånsbestämd tjänstepension. Du som arbetsgivare lovar din anställde ett visst belopp per månad i pension eller vid långvarig sjukdom.

Alectas uppgift är att debitera dig för att en dag kunna betala ut rätt belopp till din anställde – varken mer eller mindre. Om det ser ut att fattas pengar har Alecta rätt att höja priset på försäkringarna (höja premierna). Om det istället uppstår ett överskott kan Alecta istället sänka priset (ge premiereduktioner/rabatter). Det är det som händer nu.

Mer information

Hos Alecta kan du läsa mer: Värdesäkring och premiereduktioner