Hoppa till innehåll

Har du reviderat din UE-förteckning?

Företagarfrågor

11 oktober 2021

Byggnads genomför löpande kontroller av företags underentreprenörslista (så kallad UE-förteckning). Med anledning av det vill vi påminna dig om anmälan och revidering av UE-förteckningen till Byggnads.

I Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ingår att det anlitande företaget upprättar en förteckning över de företag du avser använda dig av. Förteckningen ska sedan skickas till Byggnads region och den ska uppdateras en gång per år.

Mer information

Vill du läsa mer finns reglerna, kommentarer och blanketter för området på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Bilaga 7