Hoppa till innehåll

Höstbudgeten: Välkommet fokus på energieffektivisering

Opinion, Visa alla

17 september 2021

Idag presenterade regeringen ytterligare satsningar ur den kommande budgetpropositionen. Med satsningarna riktar regeringen välbehövligt fokus mot energieffektivisering. Dock kvarstår frågetecken kring satsningen på kompetensförsörjning.

Energieffektivisering är en nyckel för att klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. Genom att minska energibehoven i befintliga fastigheter kan vi göra rum för nya klimatsmarta lösningar som minskar vår klimatpåverkan.

– De satsningar regeringen föreslår för att öka takten på energieffektiviseringen är välkomna. Det är en viktig fråga som inte får glömmas bort i klimatarbetet. Den renaste energin är trots allt den som inte används, säger Amanda Rafter Ekenman, chef Kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Det råder idag brist på installatörer med rätt kompetens. Utan installatörer som kan montera solceller och laddstolpar, bygga ut elnätet och göra fastigheter mer energieffektiva riskerar regeringens klimatambitioner att gå om intet.

– Det är bra att regeringen satsar på kompetensförsörjning för att klara omställningen mot ett hållbart samhälle. Men kompetensbehovet i installationsbranschen är så omfattande att det krävs särskilda åtgärder. Riktade satsningar mot vår sektor kommer att ge följdeffekter i andra sektorer genom minskade utsläpp när industrin fortsätter att elektrifieras, säger Amanda Rafter Ekenman.