Hoppa till innehåll

Så nyttjar du Säker El fullt ut

Säker El, Visa alla

23 juli 2021

Du som på något sätt arbetar med elinstallationer omfattas av elsäkerhetslagen. Som medlem hos oss har du i alla fall upprättat ett egenkontrollprogram, men använder du det? Lagen gäller även för företag som arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning. Med vårt webbverktyg Säker El kan du både upprätta, förvalta, underhålla och följa upp dina elarbeten, så här gör du.

Spela video

Kanske tror du att företaget har gjort det som krävs för att följa Elsäkerhetslagen, men att ni i själva verket bryter mot den. Med vårt kostnadsfria egenkontrollprogram Säker El kan du som medlem upprätta, förvalta, underhålla och följa upp dina elarbeten. Säker El tillhandahålls helt kostnadsfritt till alla medlemsföretag – och erbjuds endast till just medlemmar. Allt sköts på webben, inga blanketter, pärmar eller externa register behövs.

Vi kan se att många företag har startat upp Säker El, men att allt för få använder verktygets fulla potential.

- Att välja ett annat egenkontrollprogram är både dumt och slöseri med pengar. Vi erbjuder marknadens vassaste egenkontrollprogram helt gratis till våra medlemmar. Utnyttja ert medlemskap! Uppmanar Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

- Många företag har dokumenterat företagets kompetenser och metoder, men verktyget bör även användas för planering före, under och efter utfört elinstallationsuppdrag. Först då uppfyller du lagkraven, fortsätter Fredrik.

Upprätta, förvalta, underhåll och följ upp

Säker El är det enda verktyget på marknaden för att kunna upprätta, förvalta, underhålla och följa upp egenkontrollprogrammets alla delar. Med Säker El är det enkelt för dig att följa lagstiftningen och utföra jobben på ett elsäkert sätt.

Egenkontrollprogrammet är en tvingande regel för alla medlemsföretag som utför elinstallationer. Det gäller även företag som arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning inom ventilation, VS och kyla.

Genom att använda Säker El uppfyller ditt företag garanterat de krav som ställs på ett komplett egenkontrollprogram.

Nya uppdragsdelen

Tidigare i år lanserade vi en helt ny användarupplevelse när det gäller utförande av uppdrag. Att ha en korrekt dokumentation av dina uppdrag är helt nödvändigt för att leva upp till elsäkerhetslagens krav på egenkontrollprogram. Exempel på förbättringar som lanserades är:

  • Mobilanpassade sidor.
  • Nya vyer för att skapa/redigera/visa/söka uppdrag.
  • Ny funktion att skicka ett uppdrag till en eller flera elektriker (som via en länk i ett mail kommer direkt till det aktuella uppdraget).
  • Möjlighet att skicka ett installationsintyg till kunden i samband med att uppdraget slutförts. Intyget kan användas som elsäkerhetsintyg enligt Plan- och bygglagen, PBL.

Säker El

Säker El är marknadens bästa och mest anpassade verktyg för att hantera egenkontrollprogrammet. Enligt Elsäkerhetslagstiftningen måste alla elinstallationsföretag upprätta, tillämpa och följa upp ett dokumenterat egenkontrollprogram. Säker El löser allt detta åt dig och ditt företag.

  • Helt webbaserat
  • Enbart tillgängligt för medlemsföretag
  • Kostnadsfritt