Hoppa till innehåll

Värme och arbetsmiljö

Arbetsmiljö, Visa alla

23 juni 2021

Nu är det värmebölja i stora delar av landet. Får du ha på dig vad du vill på arbetsplatsen? Vad säger egentligen lagen och vilka rättigheter har du som arbetsgivare respektive arbetstagare?

Varken i arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns några allmänna regler om högsta temperatur på en arbetsplats eller om särskild sommarklädsel.

Arbetsmiljölagens grundregel är att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall, och det gäller både långsiktiga och tillfälliga åtgärder. Vad som är lämpligt klimat är beroende på arbetets art. Om värmen är kortvarig behövs normalt inga permanenta åtgärder, men tillfälliga åtgärder kan övervägas.

Höga temperaturer

Hög värme kan påverka arbetsförmågan i form av lägre arbetstakt, sämre uppmärksamhet och omdöme, samt risk för fel och olycksfall. Vid höga temperaturer behövs pauser oftare, möjlighet till återhämtning i skugga och vätskepåfyllning.

Klädsel har också betydelse för hur klimatet upplevs och hur personen påverkas. Det kan därför vara en god idé att överväga svalare klädsel, i den mån det inte påverkas av annan säkerhetsaspekt. Vilka kläder som ska användas bestäms av eventuell skyddsklassning, företagets regler och komfortkraven.

Innetemperatur

I inomhusmiljö bör temperaturen ligga inom spannet 20–26 grader. Se AFS 2020:2 Arbetsplatsens utformning, 124§.

Mer information

Föreskriftsamlingen AFS2020:1, Arbetsplatsens utformning

För byggarbetsplatser gäller de endast för färdigställda delar samt i bodar.

Läs mer om temperatur och klimat på Arbetsmiljöverkets temasida.