Hoppa till innehåll

Ny beställarguide för fastighetsnät

Data/Tele

10 juni 2021

För dig som beställare eller konsult av fastighetsnät finns nu en ny beställarguide. Guiden gör det enklare för dig att fånga upp de krav som ställs i installationsstandarden och på så sätt kunna skriva korrekta förfrågningsunderlag för fastighetsnät. Om du jobbar som montör eller företagare inom installationsbranschen, tipsa gärna dina kunder som är just beställare eller konsult om beställarguiden.

- Affären blir enklare och resultatet bättre om alla från montör till beställare har samma bild och förväntningar. Alla behöver veta vad den nya standarden innebär och vilka val som ska göras. Det är därför vi har tagit fram denna guide, säger Joakim Carlsson, expert tele, data och säkerhet.

Guiden tar avstamp i SEK handbok 459 som innehåller översatta och kommenterade standarderna SS-EN 50174-1 samt -2 som avhandlar installation av fastighetsnät inomhus. Här beskrivs de viktigaste fodringarna i standarderna samt vilken nivå du bör kräva för att få en framtidsäker och korrekt installation. Vissa ställningstaganden måste du som beställare göra för att få en anläggning som passar dina behov och din fastighet. Det räcker alltså inte längre att bara hänvisa till att installation ska ske enligt SS-EN 50173 och SS-EN 50174. Dessa standarder innehåller flera val och därför måste man förtydliga vilka krav och prestanda som ska gälla. Det är också viktigt att det blir tydligt vilka rekommendationer som ska höjas upp till fodringar.

Hjälper till att göra din beställning tydligare

Alla val som du behöver ta belyser beställarguiden. I guiden finns även förslag på vad som bör förtydligas och krävas vid upphandlingar. Guiden tar även upp kraven på kompetens på medarbetare och installationsföretag för att säkerställa korrekt installation genom certifiering ”behörig installatör fastighetsnät”.

Mer information

Här hittar du två artiklar om kraven vid installation och projektering om fastighetsnät.

Så ska de nya installationsstandarderna tillämpas

Så planerar du fastighetsnät enligt nya installationsstandarderna

Dessutom har Installatörsföretagen tagit fram ett beräkningsverktyg för de nödvändiga beräkningarna av fjärrmatning i fastighetsnät.

Här hittar du verktyget.