Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen bidrar med expertkunskap

Branschfrågor

03 juni 2021

Nu går Boverkets arbete med klimatdeklaration in i slutfasen. Installatörsföretagen har varit med och påverkat sedan projektets början. Nu är den sista remissen inskickad.

- De här frågorna kan upplevas ligga långt från företagens vardag men det stämmer inte. Beslut som Boverket fattar nu kan snabbt bli regelverket som våra medlemsföretag förväntas anpassa sig till. Det är därför det är så viktigt att vara med från början, säger Helen Magnusson, Energiexpert Installatörsföretagen

Boverket har tagit initiativ till att införa en klimatdeklaration på alla byggnader. Med deklarationen ska det vara möjligt att se hur mycket byggnaden släpper ut under hela sin livstid.

- Det kommer bli allt viktigare med ett hållbarhetsperspektiv i alla delar av sitt företagande. Då blir man tvungen att använda produkter med låg miljöpåverkan inte bara vid tillverkning utan även installation och vid avveckling. Och allt detta utan att ge avkall på produktens egenskaper vid användning – här behövs Installatörsföretagens röst, säger Helen Magnusson.

Tre remisser

Sedan initiativet startades för cirka 1,5 år sedan har Installatörsföretagen skickat in tre remisser vid olika tidpunkter under projektets gång. Varje remiss anger tydligt de delar av Boverkets initiativ som Installatörsföretagens medlemsföretag ser positivt på men också de som kräver mer arbete och utveckling.

- Vi ser att vårt arbete ger resultat och att man lyssnar på oss. Ett sådant exempel är att regelverken också ska omfatta ombyggnationer. Det är ett område som installationsbranschen kan bidra positivt till om den ges rätt förutsättningar med mätning och uppföljning, säger Helen Magnusson.

Eget initiativ

Installatörsföretagen tog själva initiativ att skicka in den första remissen men har sedan dess blivit tillfrågade att delta med synpunkter.

- Nu krävs det att vi håller ångan uppe. Efter Boverkets arbete vore det på sin plats med en utredning så att förslagen också kan bli verklighet. Annars är risken att tiden går förlorad och det istället blir bråttom när regelverk inte är på plats för branschen att rätta sig efter, säger Helen Magnusson.

Mer information

Ta del av remisserna här.