Hoppa till innehåll

Ändrade föreskrifter om arbetsanpassning träder i kraft

Arbetsmiljö

02 juni 2021

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering för att göra det tydligare för arbetsgivare om vad som gäller. Föreskrifterna har också anpassats så de bättre harmoniserar med socialförsäkringslagen. Den nya föreskriften heter AFS2020:5, Arbetsanpassning, och gäller från den 1 juni.

Den här föreskriften ska tillämpas när behoven för en enskild arbetstagare är större än vad det generella arbetsmiljöarbetet ger. Det gäller till exempel vid återgång från sjukfrånvaro.

Till föreskriften finns det en vägledning som ger utförligare information om föreskriften.

Mer information

Läs mer om den nya föreskriftsamlingen och vägledningen i Arbetsmiljöverkets nyhetsartikel: Föreskrifterna om arbetsanpassning träder i kraft 1 juni