Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen bidrar till start av nya yrkesutbildningar

Utbildning och karriär, Visa alla

16 april 2021

Redan i augusti startar de två utbildningarna isoleringsmontör och sprinklermontör i stadens regi. Installatörsföretagen har varit drivande i att påtala behoven och medverka i planeringen för att yrkesutbildningarna kommit på plats.

- Vi är glada att Stockholm stad hörsammar branschens behov av fler yrkesutbildningar. Som branschorganisation är det ett kvitto på att fler blir uppmärksamma på bristen på medarbetare inom en rad yrkesgrupper. Och framför allt vilka konsekvenser det får! säger Marie Jonsson, expert Kompetensförsörjning.

Positiva effekter

Isoleringsmontören har en viktig uppgift att minska våra fastigheters klimatpåverkan. Med rätt teknisk isolering minskar fastigheters energibehov genom effektiv värme- och kylanvändning. Det minskade energibehovet genererar också positiva effekter i form av lägre energikostnader.

Sprinklermontör installerar system för att rädda och bevara befintliga fastigheter, industrier och allmänna utrymmen från framför allt bränder. Arbetet skyddar stora värden och förbättrar samtidigt den personliga säkerheten och tryggheten.

Fler utbildningar planeras

Förhoppningen är att samarbetet mellan Installatörsföretagen och Stockholms stad kan fortsätta och leda till fler yrkesutbildningar i staden. Kompetensförsörjningsstrategi för klimatomställning ställer krav på fler utbildningsplatser som kan förverkliga klimatplanerna. I dagsläget planeras för utbildningar till kylmontör och ventilationsmontör.