Hoppa till innehåll

Kompetensbrist hotar elektrifieringen

Branschfrågor, Visa alla

04 februari 2021

Fler elbilar på vägarna ökar behovet av att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen. Trafikverket visar i en ny rapport de begränsningar som finns för att utbyggnaden ska vara möjlig. I Dagens Industri svarar Amanda Rafter Ekenman, chef Kompetensförsörjning Installatörsföretagen, varför bristen på medarbetare är den verkliga utmaningen.

- Den stora flaskhalsen är bristen på företag och personer som kan göra jobbet, säger Amanda Rafter Ekenman, chef Kompetensförsörjning till Dagens Industri.

Trafikverket menar att det mest akuta hindret för en snabb elektrifiering av de tunga transporterna är bristen på stationär laddning. Och myndigheten önskar att arbetet med utbyggnaden kommer i gång snabbt. Men det finns hinder för att komma i gång snabbt.

- Man får inte glömma kompetensfrågan i de här projekten. Vi ser att vi behöver våra medarbetare för att genomföra klimatomställningen. Det är nödvändigt. Men kapaciteten som behövs finns inte, säger Rafter Ekenman till Dagens Industri.

Redan i dag saknas 17 500 elinstallatörer. Och rekryteringsbehovet blir inte mindre när laddstolpar och solceller ska installeras eller omställningen av industrin ska fortsätta. 2023 kommer det därför krävas ytterligare 28 000 elinstallatörer för att göra jobbet.

Är då bristen på kompetens ett direkt hinder för elektrifieringen av den svenska fordonsflottan?

- Absolut! Säger Amanda Rafter Ekenman till Dagens Industri.

Läs hela interjvun med Amanda Rafter Ekenman på Dagens Industris hemsida.