Hoppa till innehåll

”Det är bråttom om vi ska nå klimatmålen!”

Branschfrågor, Visa alla

22 januari 2021

Installatörsföretagen träffade i dag, 22 januari, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) i ett digitalt möte om bostadsbyggande. Fokus för samtalet var hur vi åstadkommer ett högt och hållbart bostadsbyggande.

- Det är bråttom! Utsläppen ska halveras till 2030 och det tar cirka sju år från projektering till färdigt projekt – då måste vi sätta i gång senast 2023 men allra helst i dag, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Men frågan om klimatvänliga fastigheter rör inte bara nybyggnation. Också det stora befintliga fastighetsbeståndet spelar en stor roll för om klimatmålen ska nås.

- Även där spelar vi installatörer en otroligt viktig roll. Våra medlemsföretag fyller byggnader med liv och ger oss ljus, värme, rent vatten och frisk luft. Och de elektrifierar och energieffektiviserar, fortsätter Ola.

Politisk handlingsplan krävs

Tillsammans med en rad andra branscher inom samhällsbyggnadssektorn är Installatörsföretagen överens – det krävs ett helhetsgrepp och en tydlig politisk handlingsplan. En sådan handlingsplan har tidigare tagits fram för industrin men saknas för samhällsbyggnadssektorn, trots dess storlek på omkring 11 procent av Sveriges samlade BNP.

- Vi vill att regeringen tar ett samlat politiskt grepp på hur de ambitiösa klimatmålen ska uppnås. Våra medlemsföretag har förmågan att bidra med många lösningar, men som tidigare påpekats står vi inför en rad utmaningar – en stor sådan är bristen på utbildad personal. Vem ska utföra allt det viktiga arbete vi har framför oss?

Är du nöjd med mötet?

- Absolut! Det är bra att regeringen bjuder in till samtal och träffar branschen. Det ska bli intressant att följa hur snabbt de kan börja arbeta med de här frågorna – Per Bolund fick många bra inspel från oss alla. Sen är det alltid roligt att få berätta om våra medlemsföretag såklart!

Läs debattartikeln i Dagens samhälle