Hoppa till innehåll

Brist på lärlingsanställningar gör det svårt för unga få jobb

Arbetsgivarfrågor

13 januari 2021

Eftersom marknaden just nu ter sig oviss för många företag är det extra svårt för unga och nyutbildade att få jobb. Antalet lärlingsanställningar inom elbranschen har mer än halverats under 2020. Vi tipsar om hur man kan öka lärlingsanställningar.

Kompetensbristen på elektriker som funnits i flera år återkommer om en snar framtid. Den stora energiomställning, elektrifiering och renoveringsvåg som ligger framför oss kommer att kräva ett stort antal utbildade elektriker. Utmaningen blir att se till att behålla ungdomar och kompetensen i branschen.

I elbranschen finns en lång tradition av att anställa och vidareutbilda lärlingar till kunniga, välutbildade och framgångsrika elektriker. Det finns en stolthet i att föra sin kunskap vidare. Att anställa en lärling är också ett sätt att säkerställa företagets överlevnad. Genom att föryngra personalstyrkan med någon som har ny kunskap och ser nya, mer moderna lösningar skapas livskraft i företaget.

Tips för att öka lärlingsanställningar

För arbetsgivare

Yrkesintroduktionsanställning är ett anställningsstöd från Arbetsförmedlingen främst kopplat till ungdomsanställningar. Stödet motsvarar arbetsgivaravgiften under ett år och innehåller även ett handledarbidrag. Ansök om stödet hos arbetsförmedlingen innan du anställer. Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

För arbetssökande

  • Bredda din sökradie. Det är fortfarande många företag i branschen som har en fortsatt god orderingång. Ett förslag är att bredda din sökradie till orter som ligger utanför storstadsområdena.
  • Utbilda dig. En möjlighet för nyutbildade är att försöka bygga på sin utbildning för att vara än mer eftertraktad på arbetsmarknaden när konjunkturen vänder. Det finns flera bra kostnadsfria utbildningar inom Yrkeshögskolan där du kan bredda eller fördjupa dina kunskaper. Mer information finns på Yrkeshögskolans hemsida.
  • Var flexibel. Det finns närbesläktade branscher som fortfarande har en stor kompetensbrist så som industrielektriker, kyl- och värmepumpstekniker och solcellsmontörer.