Hoppa till innehåll

Gymnasieutbildningen behöver bli bättre

Utbildning och karriär, Visa alla

30 november 2020

Gymnasieskolan behöver ses över för att möta behoven hos våra medlemsföretag. Det visar resurs- och dimensioneringsutredningen och Installatörsföretagen ställer sig positiva till många av de förslag som utredningen presenterar. I det remissvar som gemensamt lämnades in för installationsbranschen i fredags finns även egna förslag för att utveckla ett utbildningssystem som hjälper branschens små företag.

På uppdrag av regeringen har utredaren Lars Stjernkvist lämnat förslag på hur Sverige kan trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen. I fredags skickade Installatörsföretagen in ett gemensamt remissvar med förslag på hur tillgången till utbildningar av hög kvalitet kan öka samtidigt som resurser används mer effektivt.

- Det är otroligt viktigt att Sverige har ett utbildningssystem som stöttar våra medlemsföretag. Deras kompetens är avgörande för framtiden, säger Pär Lundström expert inom kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Överlag är Installatörsföretagen positiva till utredningen och ambitionen att anpassa utbudet till branschens utveckling. Bland annat genom att ta hänsyn till både elevens och arbetsmarknadens behov när man bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas. Utredningen föreslår även att branscher ska få ett större inflytande vid planeringen av gymnasial utbildning. Däremot känner Installatörsföretagen en stor oro över att våra medlemsföretag måste ta ett ännu större ansvar för elevernas utbildning.

- Vi poängterar tydligt att våra medlemmar ofta är små och arbetar inom en rad olika teknikområden. Deras resurser är begränsade. De har inte tid att sitta i en massa möten utan ersättning. Våra medlemmar tar redan idag ett stort ansvar för gymnasieutbildningen, fortsätter Pär.

Att hitta nya duktiga medarbetare är svårt. Exempelvis är det tyvärr vanligt att eleverna kan för lite när de kommer ut till våra medlemsföretag. Utredning är ett steg i rätt riktning och vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra medlemmar får den kompetens de behöver.

Remissen lämnades in fredagen den 27 november av Installatörsföretagen tillsammans med Isoleringsfirmornas Förening samt Plåt- & Ventföretagen. Likalydande remissvar lämnas även av Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen samt Svensk Ventilation.

Nyhet på Svenskt Näringslivs hemsida: Gymnasieskolans utbud matchar inte arbetsmarknadens behov

Vill du läsa hela remissvaret? Ladda ner det här.(pdf) .