Hoppa till innehåll

DO har granskat branschen – guide hjälper dig göra rätt

Jämställdhet och mångfald

23 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har granskat bygg- och anläggningsbranschen. Deras rapport visar att det är vanligt att de jämställdhetspolitiska målen blandas med de skyldigheter arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen. Detta gäller inte bara bygg- och anläggningsbranschen utan samma problematik visades när DO granskade kommuner och regioner 2017–2018.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har presenterat en rapport om hur bygg- och anläggningsbranschens klarar diskrimineringslagens krav på riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Resultatet visar att majoriteten, 92 procent, av de tillsynade arbetsgivarna inte levde upp till diskrimineringslagens krav. Av dessa hade 89 procent minst en brist i sina rutiner och 71 procent hade minst en brist i sina riktlinjer.

- Resultatet från DO:s tillsyn är beklagligt och vi tar det på största allvar. Det verkar som att det i installationsbranschen, precis som i många andra branscher, finns en osäkerhet i vad dokumenten enligt lag ska innehålla, säger Annica Hammar, expert jämställdhet på Installatörsföretagen.

De iakttagelser som Diskrimineringsombudsmannen gör är att:

  • Det råder kunskapsbrist om diskrimineringslagens krav. Främst när det gäller riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
  • Branschen likställer ansträngningarna för att motverka den ojämna könsfördelningen och att uppnå jämställda villkor för sina anställda med ett arbete mot diskriminering.
  • Fokus ligger på den fysiska arbetsmiljön och arbetet för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier prioriteras inte i samma utsträckning.

DO:s rapport bygger på en analys av underlag som cirka 180 företag skickade in till DO under 2018–2019, cirka 40 av dessa är installationsföretag.

- Att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor, och tydligt ta avstånd från trakasserier i alla former, är en förutsättning för att i framtiden kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, säger Annica Hammar, expert jämställdhet på Installatörsföretagen.

På Installatörsföretagens hemsida finns länkar till utbildningar och guider som hjälper dig göra rätt enligt diskrimineringslagen. Du hittar också tips om du vill ta ditt företag ett steg längre.

- Genom att följa guiderna från början till slut får du utbildning, kunskap och stöd att uppfylla de krav lagen ställer, avslutar Annica Hammar.

Som medlem har du också alltid möjlighet att vända dig till din företagsrådgivare eller vår expert på jämställdhet för rådgivning och stöd.