Hoppa till innehåll

LAS-förhandlingarna strandade - parterna nådde inte hela vägen

Aktuellt, Visa alla

16 oktober 2020

Parterna har ytterligare en gång försökt att nå en överenskommelse kring lagen om anställningsskydd (LAS). Trots bra förhandlingar nådde parterna inte heller denna gång hela vägen fram. Ansvaret faller nu än en gång tillbaka på politikerna.

LAS – Lagen om anställningsskydd – är en stor del av spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Parterna (LO, PTK och Svensk Näringsliv) har under året förhandlat om reformerade regler kring anställningsskydd. Dessa förhandlingar fallerade dock i början av oktober 2020.Under de senaste dagarna har dock parterna återigen satt sig vid förhandlingsbordet för att i den svenska modellens intresse försöka nå en överenskommelse kring LAS.

Tyvärr har parterna än en gång inte kunnat nå samsyn, trots bra och givande förhandlingar även denna gång.

– Vi beklagar den uteblivna överenskommelsen. Vår förhoppning var att parterna denna gång skulle kunna enas om att utveckla det nuvarande regelverket. Det är negativt för Sverige att arbetsmarknadens parter inte heller nu lyckas nå en lösning inom ramen för den svenska modellen, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att i avsaknad av en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, genomföra de förslag som presenterats i en statlig utredning. Utredningen är i nuläget ute på remiss och avsikten är att de nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2022. Nu väntar en politisk process och lagstiftning.