Hoppa till innehåll

Höjt prisbasbelopp för 2021

Arbetsgivarfrågor

07 oktober 2020

Både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 300 kronor vardera jämfört med 2020. Det nya prisbasbeloppet är 47 600 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 48 600 kronor. Prisbasbeloppet används mycket inom löneadministrationen, bland annat till att fastställa högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för sjuk- respektive föräldrapenningen.

  • Prisbasbeloppet används vid beräkningarna av tjänstemännens sjuklön från och med den 15:e kalenderdagen och vid den kompletterande föräldralönen i avtalet. Motsvarande beräkningar finns i SEKO avtalet där prisbasbeloppet också ska användas. Det finns även med för att beräkna ersättningarna i vissa kollektivavtalade försäkringar.
  • Prisbasbeloppet används för vissa beräkningar inom skattesystemet.
  • Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng inom tilläggspensionen som tillämpas för vissa kollektivavtalade försäkringar.

Du kan läsa mer om basbeloppen på Finfas webbplats