Hoppa till innehåll

Begränsning av lärlingsanställningar inom ramen för korttidspermittering

Utbildning och karriär, Visa alla

03 juli 2020

Vi har skrivit ett brev till utbildningsminister Anna Ekström tillsammans med flera företrädare för bygg- och installationsbranschen. Anledningen är att de nuvarande reglerna för korttidspermittering begränsar hela sektorns möjlighet till kompetensförsörjning. Tillväxtverkets regler tillåter nämligen inte företag som korttidspermitterar delar av personalen att ta emot lärlingar. Nu uppmanar vi regeringen att se över nuvarande regler.

Från brevet som skickades 2020-07-03

Inom bygg- och installationssektorn är de första 1-2 åren på jobbet en lärlingsanställning med stora utbildningsinslag och handledning. Denna period är oerhört viktig för att individen genom utbildning och handledning hos företaget ska få de yrkeskunskaper som krävs för att i framtiden kunna genomföra sitt arbete.

Om vi slår bort möjligheten till att anställas som lärling slår vi bort en av grundpelarna i yrkesutbildningen. I en tid där vi redan har kompetensbrist är detta mycket förödande. Såväl för företag som för de unga som får en dörr i ansiktet precis när de ska stiga över tröskeln in i våra branscher. På längre sikt kan detta ha stora effekter på hela Sverige. Utöver att vår sektor riskerar att tappa en eller flera årskullar från gymnasieskolan så finns även risken att detta påverkar attraktiviteten hos yrkesutbildningarna på lång sikt.

Det är positivt att regeringen har höjt anslagen och satt fokus på yrkesvux. Vi ser det som en nödvändig väg framöver för att vuxna ska kunna komma in i jobb. Som dimensioneringsutredningen visat är däremot platserna på våra yrkesutbildningar oerhört begränsade runtom i Sverige. På många orter kan man inte läsa till några av våra yrken på yrkesvux. Även om det finns stora anställningsbehov. Därför är lärlingsanställningen viktigare än någonsin, speciellt nu när vi är mitt inne i en ekonomisk kris.

I dagsläget ligger problemet i att Tillväxtverket menar att korttidsarbete inte är förenligt med att företag tar in avlönade praktikanter och lärlingar. Exempelvis måste ett företag med en lägre produktivitetsgrad på en arbetsplats i Kiruna avsluta alla lärlingsanställningar på en arbetsplats i Ystad för att ha rätt till ersättningen. Även om denna arbetsplats går lika bra, eller bättre, som i normalfall.

Vi vill inte att yrkesutbildningen bromsas upp. Vi vill att lärlingar får anställas oavsett om företaget söker ersättning för korttidspermittering av personal eller inte.

Därför för vi gärna en dialog och bidrar att hitta en lösning på detta problem för att säkerställa att unga inte hamnar utanför arbetsmarknaden på grund av denna kris. Ett förslag på en lösning är att lärlingar kan anställas på en driftsenhet/arbetsställe. Även om det har införts korttidsarbete på andra arbetsplatser inom bolaget.

Undertecknande

  • Amanda Rafter Ekenman Installatörsföretagen
  • Elin Kebert Byggföretagen
  • Karin Lindskog Glasbranschföreningen
  • Jonas Lindberg Måleriföretagen i Sverige
  • Anita Hagelin Plåt & Ventföretagen