Hoppa till innehåll

Digitala föreningsstämman är nu genomförd

Om Installatörsföretagen, Visa alla

15 maj 2020

Anders Mattsson valdes till Installatörsföretagens ordförande i ett år till, förslaget om förändrade stadgar och förslaget om en rabatt på lägsta årsavgiften röstades igenom. Det är några av besluten från årsstämman den 15 maj 2020, som samlade ett hundratal personer via länk när vi sände live från huvudkontoret i Stockholm.

Sittande ordförande Anders Mattsson valdes om till ordförande ytterligare ett år. Valberedningen motiverade det med att det är viktigt med kontinuitet för den unga organisationen.

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, gav en resumé över året som gått:

 • Slagit samman 27 föreningar till 11.
 • Skapat INSU av IUC och EUU.
 • Lyft installationsbranschen som betydande för klimatomställningen.
 • Jobbat med kompetensutveckling och att attrahera unga till branschen.
 • Stöttat medlemsföretagen under coronapandemin.
 • Arbetat (och arbetar fortfarande) med Avtal20.

Val av ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse

Valberedningen presenterade sina förslag till styrelseledamöter och suppleanter. Stämman valde sedan styrelse. Vilka som nu utgör Föreningen Installatörsföretagens styrelse kan du se nedan.

 • Ordinarie ledamöter
  • Anders Mattsson, AB CJ Björnberg Bravida, omval till 2021 (ordförande)
  • Johnny Petré, Lindsténs Elektriska Bravida, omval till 2022 (vice ordförande)
  • Liselott Gustafsson, Gustafssons Rör i Umeå AB, omvald till 2022
  • Mikael Vestlund, Midroc Electro AB, omval till 2022
  • Theresa Östman, GF100 AB, omval till 2022
  • Ulrik Lindell, Caverion Sverige AB, omval till 2022
  • Marie Olsson, Elektriska AB Lennström, vald 2019 till 2021
  • Per Sjöstrand, Instalco AB, vald 2019 till 2021
  • Håkan Eriksson, SIAK AB Sundsvall, vald 2019 till 2021
  • Fredrik Allthin, Assemblin El AB, vald 2019 till 2021

  Valen är till och med ordinarie stämma respektive år.

 • Suppleanter
  • Peder Johansson, E/S Installation Bravida, omval till 2022
  • Stefan Andersson, Marklunds Elektriska AB, omval till 2022
  • Andreas Aristiadis, Assemblin VS AB, nyval till 2022
  • Anders Bergvall, Installationsbolaget Gbg AB, nyval till 2022
  • Jonas Kihlberg, Elajo Invest AB, vald 2019 till 2021
  • Emma Elheim Karlsson, Hallabro Elektriska AB, vald 2019 till 2021

  Valen är till och med ordinarie stämma respektive år.

Förändringar som röstades igenom

Medlemsavgifter

Resultat- och balansräkningen redovisades. Styrelsen föreslog att för 2021 utges en rabatt på lägsta årsavgiften med 2300 kr. Lägsta årsavgift, inklusive rabatt, blir därmed 6000 kr.

- Små företag blir större företag och det är viktigt att de är medlemmar redan från början, så motiverade styrelseordförande Anders Mattsson förslaget.

Föreningsstämman röstade igenom styrelsens förslag.

Stadgeändring

Bolagsjurist Lovisa Elmgren redogjorde för stadgeändringen som innebar att Installatörsföretagens vd har rätt att göra mindre justeringar av skrivningar som kan behövas.

Föreningsstämman antog ändringar av stadgarna enligt bilaga 17b.

Val av valberedning

Föreningsstämman fastställde instruktion till valberedningen enligt bilaga 15b.