Hoppa till innehåll

Nya reseregler i Installationsavtalet

Installationsavtalet, Visa alla

19 december 2017

Från 1 januari 2018 tillförs Installationsavtalet en del nya reseregler. Huvudprinciperna i de tidigare reglerna finns dock kvar, det vill säga om annat ej överenskommits så ersätts en tänkt resa från företaget/filialen till arbetsplatsen.

Regelverket gås igenom i detalj nedan efter en kort sammanfattning av nyheterna. Observera att du behöver logga in och vara medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Nyheterna i Installationsavtalet i sammanfattning

  • En bostadszon införs. Den innebär att en frizon om 3 km radie införs runt varje montörs bostad. Det vill säga, ligger aktuell arbetsplats inom denna zon så utgår ingen reseersättning (förutsättningen är dock att kortast farbara väg inte överstiger 5 km).
  • På de orter som saknar hemortsavtal införs en frizon om 3 km radie runt varje företag. (På orter som har hemortsavtal fortsätter gränserna i dessa att gälla.)
  • Restidsersättning byter namn till resetillägg och beräknas beroende på färdsätt (se nedan). Resetillägget beräknas fortsättningsvis från företaget och inte från hemortsgränsen.
  • Det är möjligt att komma överens om andra regler än de som framgår av avtalet. Sådan överenskommelse kan träffas med montör, klubb/facklig förtroendeman eller SEFs region. Överenskommelsen skall dock vara skriftlig. Träffas en överenskommelse direkt med en montör så gäller också att den första inledande perioden får vara längst tre månader och därefter måste överenskommelsen förnyas.
  • En rätt för arbetsgivaren att begära att montören redovisar den verkliga resan med kvitton och/eller annan verifikation.
  • För fordon som montören får ta hem till bostaden införs en regel om att 30 minuters restid på morgonen och 30 minuters restid på eftermiddagen får köras utan ersättning.

De nya reglerna börjar gälla för nya arbeten som påbörjas efter årsskiftet 2017/2018.

Detaljerad information följer nedan för dig som är medlem och har loggat in.

MEDLEMSSIDA

Du måste logga in för att se innehållet

Denna sida innehåller mer information som är tillgänglig för Installatörsföretagens medlemmar. Logga in nedanför för att komma åt all information, underliggande sidor och blanketter.

Eller kontakta våra företagsrådgivare för att bli medlem.

  • Kollektivavtal och branschinfo
  • Rådgivning, guider och handböcker
  • Dokumentmallar och blanketter

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!