Hoppa till innehåll

Få rätt betalt för jobbet

Entreprenadjuridik

25 juni 2019

När arbete utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen ska entreprenören få full ersättning för alla kostnader för arbetet. Men det är lätt att glömma bort att ta betalt för vissa kostnader som följer av att entreprenören också är arbetsgivare och bunden av kollektivavtal, såsom semesterlöner, arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar.

Installatörsföretagens formulär för att beräkna kostnader för arbeten som utförs på löpande räkning, tidigare KF20, har nu uppdaterats med de kollektivavtalssiffror som gäller för år 2021. Följaktligen har formuläret bytt namn till KF21. Även de beräkningsmallar som hör till KF21 har uppdaterats, så att det blir rätt när du beräknar ert företags kostnader för arbetstagare och tjänstemän.”

Med vårt kostnadsformulär, KF21, kan du förenkla beräkningen och tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. KF21 finns i två versioner, en för elbranschen och en för vvs-branschen. De två kostnadsformulären är mer eller mindre likalydande, förutom några mindre anpassningar som tar hänsyn till skillnaderna mellan kollektivavtalen och att man inte använder sig av samma handverktyg.

Formulären är inte menade att vara uttömmande, utan det kan finnas andra kostnader som är ersättningsgilla i det enskilda fallet.