Hoppa till innehåll

Viktigt om import för dig som är elinstallatör

Branschfrågor, Visa alla

08 april 2019

Elsäkerhetsverket får många frågor från installatörer om importerat elinstallationsmateriel och utrustning för fast anslutning. I vissa fall är det anläggningsinnehavaren själv som tillhandahållit produkterna, och ibland är det elinstallationsföretaget som genomfört importen.

Om exempelvis ett badrum ska renoveras och du som elinstallatör rekommenderar en elektrisk handdukstork. Du vet att den är korrekt märkt och att tillverkaren uppfyller kraven. Kunden vill ha en annan design och beställer själv en handdukstork via ett e-handelsföretag utanför EU och vill nu att du ska installera den. Vad gör du och vilka regler gäller?

När kunden importerat elprodukter själv

Vid installation av materiel som är köpta direkt ifrån tillverkare eller leverantör utanför EU/EES ska kunden (innehavaren) se till att produkten följer de regler som gäller och att produkten är säker att använda. Om kunden intygar att handdukstorken är säker att använda i Sverige, men du som elinstallatör ändå har misstankar om produktens säkerhet. Hur ska du göra då? Så här säger Patrik Espino Collin, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

- Oavsett vem som importerat produkterna ska du inte installera dem om du misstänker att de har brister. Om köparen inte kan visa att produkten uppfyller säkerhetskraven bör du överväga att inte installera den utan att göra djupare kontroll.

Hur förklarar du för kunden vad som gäller vid ett sådant dilemma, där kunden står med sin importerade produkt som du inte vill ta ansvar för att installera?

- Jag tror alla vill att deras hem ska vara säkert och uppskattar att du som elinstallatör har ett ansvar att agera i det här fallet. Förklara för kunden att du inte får installera materiel som inte uppfyller säkerhetskraven, säger Patrik Espino Collin.

Om kunden har fått hjälp med importen genom ett företag, då är det importören som ska kontaktas för mer information.

Om du upptäcker brister

Oavsett vem som importerat produkterna ska du inte installera dem om du misstänker att de har brister. Alla i leveranskedjan har ett ansvar att samarbeta och vidta åtgärder så att brister utreds och åtgärdas.

- Om du inte själv köpt produkterna och därmed inte vet vem du ska vända dig till, kan du kontakta tillverkaren eller importören på den adress som finns på produkten. Saknas uppgifter om importör kan det vara indikation på att ingen har tagit det fullständiga ansvaret för produkten, säger Patrik Espino Collin.

Om det är ditt företag som köpt in produkten bör du kontakta personen som är ansvarig för inköpet. Om det finns misstanke om brister har företaget ett ansvar att kommunicera detta med tillverkaren, samt vidta korrigerande åtgärder för de produkter som redan sålts eller installerats.

Grundläggande produktkrav - checklista

  • Tillverkad för den svenska marknaden.
  • Genomgått bedömning av överensstämmelse (den process inklusive rutiner och dokumentationskrav som tillverkaren måste följa i tillverkningen för att produkten ska anses uppfylla kraven) och ha en fullständig EU-försäkran om överensstämmelse (som tillverkaren upprättar för att visa att bedömningen av överensstämmelse är gjord för alla relevanta produktregler),
  • Vara CE-märkt.
  • Ha identifieringsmärkning.
  • Märkt med namn och postadress till tillverkaren,
  • Märkt med information om importören (om detta är du ska alltså märkningen omfatta ditt namn och postadress).
  • Ha nödvändiga monterings-, säkerhets- och bruksanvisningar på svenska så att produkten kan monteras, användas, underhållas samt tas i och ur bruk på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.

Källa: Elsäkerhetsverket