Hoppa till innehåll

Nya lampstandarden är här

Elsäkerhet

01 april 2019

Från och med idag, den 1 april, gäller de nya reglerna för installation av det vi i dagligt tal kallar för lamputtag. Nu får inga gamla lamputtag för kronkoppling eller jordade uttag sättas på marknaden eller installeras. Gamla lamputtag får endast användas vid underhåll och renovering.

Den nya standarden SS-EN 61995 gäller redan i Sverige, men har haft en övergångsperiod på tio år enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Från den 1 april är det den nya sortens lamputtag som gäller, DCL (devices for connection of luminaires) och det är dessa som ska användas vid all nyinstallation.

De nya donen har märkström 6 Ampere, precis som de gamla donen, men DCL-lamputtagen finns inte i ojordat utförande.

Fredrik Byström Sjödin, Elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, förtydligar vad de nya reglerna innebär i praktiken.

- Om ett gammalt ojordat lamputtag går sönder, får man byta ut det mot ett nytt ojordat lamputtag av den gamla sorten. Men om ett gammalt jordat lamputtag går sönder, måste det bytas ut till ett nytt av typen DCL. Men tänk då på att även den gamla jordade lampstickproppen måste bytas till en DCL.

Tidningen Elinstallatören har tidigare talat med Ingvar Eriksson, ingenjör hos Svensk Elstandard. Han menar att det inte riktigt har fungerat så som det var tänkt och att det delvis beror på att Sverige, till skillnad från många andra länder, redan har haft en fungerande standard för taklampor.

- En utmaning är alla pågående entreprenader där man missat att ta hänsyn till den nya standarden. Vi får många frågor om det. Oavsett när entreprenaden påbörjats ska alla lampanslutningsdon i nya anläggningar vara DCL från 1 april.

- Det ursprungliga förslaget var att standarden SS 428 01 31 helt skulle sluta gälla den 1 april och ersättas av DCL. Men nu blir det i stället så att standarden revideras och kommer att gälla för reservdelar till befintliga elinstallationer.

Nya lamplagen är en konsekvens av en ny EU-standard som infördes 2009. Installatörsföretagen välkomnar att övergångstiden äntligen är över och att det nu blir tydligt vad som gäller.

Fakta, detta gäller

  • Gamla don för kronkoppling och gamla jordade uttag får inte sättas på marknaden
  • Gamla lamputtag och stickproppar får endast användas vid underhåll eller renovering
  • Nya lamputtag, DCL, måste användas vid all nyinstallation
  • DCL måste vara CE-märkta enligt lågspänningsdirektivet, LVD

(Källa: Elinstallatören)