Hoppa till innehåll

Tidpunkten för installation av lamputtag är avgörande

Elsäkerhet, Visa alla

10 mars 2019

Glöm inte att från och med 1 april 2019 måste alla lamputtag vara av typ DCL om du utför en nyinstallation. Det är tidpunkten för när lamputtaget installeras som gäller.

Fram till den 1 april får du installera lamputtag av den gamla sorten. Det är alltså tidpunkten för själva installationen som är styrande, inte när projektet projekterades, beställdes eller upphandlades.

Utför du ett underhållsarbete eller en renovering så får du byta ut de gamla ojordade lamputtagen till nya ojordade lamputtag av den gamla sorten. Undantagsreglerna i ELSÄK-FS 2008:1 gäller.

Detta gäller!

Efter den 1 april får alltså inga jordade uttag av den gamla typen installeras.