Hoppa till innehåll

Uppgradera till ID06 2.0

Driva företag, Visa alla

30 maj 2018

Det nya systemet, ID06 2.0, börjar nu införas och det gamla systemet ska vara utbytt till april 2019. Det innebär att alla företag som har ett ID06-avtal som löper under den tiden, ska teckna ett nytt 2.0-avtal i ID06-portalen hos sin respektive kortleverantör. Därefter kan ni byta ut era befintliga ID06-kort mot de nya säkrare korten.

Installatörsföretagen och ID06 AB har slutit avtal om att installationsbranschen ansluter sig till det nya ID06-systemet som hållar på att införas. Den nya kortstandarden blir tillgänglig för såväl fysiska som mobila ID06-kort. Standarden innehar säkrare teknik, vilket innebär mindre risk för manipulering och därmed säkrare arbetsplatser i byggbranschen.

- ID06 är, vid sidan av exempelvis Elsäkerhetsverkets kontroller, en viktig pusselbit för att säkerställa att det bara finns seriösa installationsföretag på byggarbetsplatserna. Det är därför vi ansluter oss till det nya ID06-systemet. Att alla pusselbitar läggs på plats är lika viktigt för de medarbetare som vistas på en byggarbetsplats som för de som senare ska vistas i fastigheten, säger Johan Martinsson, chef för Bransch på Installatörsföretagen.

Genom det nya systemet kan identiteterna på de som befinner sig på arbetsplatserna säkerställas, det blir möjligt att kontrollera i realtid att anslutna företag sköter sina skattebetalningar och det blir möjligt att säkerställa att arbetstagaren har ett faktiskt arbetsförhållande till arbetsgivaren.

- Detta är ett av de viktigaste verktygen mot oseriösa aktörer som installations- och byggbranschen har. Att vi nu samlar hela samhällsbyggnadsbranschen i ett gemensamt ägarskap och ansluter oss till det nya ID06-systemet kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för konkurrenskraftigt företagande på lika villkor, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Ett tjugotal företag har vid denna tidpunkt anslutit sig till det nya ID06-systemet.

- Det är glädjande och oerhört viktigt att Installatörsföretagen också valt att ansluta sig till det nya ID06-systemet. Genom sin anslutning visar man med tydlighet att installationsbranschen vill vara en aktiv aktör i det nya ID06-systemet, säger Peter Löfgren, vd för ID06 AB.

Här kan du läsa mer om ID06.