Hoppa till innehåll

ID06 blir bättre men dyrare

Aktuellt, Visa alla

27 februari 2018

ID06 förbättar tekniken och användarvänligheten i sina kort. Nytt är bättre koppling mellan individ och kort, mobila kort och ökad säkerhet. Avgifterna höjs för att finansiera förbättringen.

Bakgrunden till den stundande moderniseringen är att ID06 ägare Sveriges Byggindustrier har beslutat att höja tillitsnivån på ID06-kortet genom identisk hantering och tydliga regler kring hur individer som ansluts till ID06-systemet ska identifieras samt kopplas till ett företag och organisation. Samma sak gäller för företag och organisationer som önskar ansluta sig till ID06-systemet. Dessutom behövs säkra medium att lagra individ- och organisationsinformation på i form av fysiska och mobila ID06-kort.

ID06 använder nu en ny säker teknik, JCOP-chip, som bygger på en öppen standard för att inte låsa in applikationsleverantörerna. Mycket av den utrustning som redan finns ute på landets byggarbetsplatser stödjer det nya kortet, men i vissa fall krävs antingen en mjukvaruuppdatering eller ny utrustning.

Utöver ett helt nytt fysiskt ID06-kort kommer nu också ett mobilt ID06-kort, med samma höga tillitsnivå och säkerhet. Det mobila ID06-kortet innehåller samma information som det fysiska kortet och kan användas tillsammans med mobila applikationer för att registrera närvaro, öppna dörrar med mera. För användning krävs BankID eller motsvarande. Båda korten har i grunden stöd för Microsoft-teknologi, vilket innebär att de till exempel kan användas för att öppna datorn och speciella program.

Det är upp till företagen att bestämma hur korten ska användas på deras arbetsplatser. Det fysiska kortet kan man som idag svepa över en kortläsare för att öppna en dörr, grind eller liknande. För att uppnå högre säkerhet kommer företag dessutom att kunna kräva en fyrsiffrig PIN-kod.

Samtidigt införs ett nytt och säkrare sätt att ansluta företag till ID06 samt beställa och aktivera kort. ID06-systemet följer EU-förordningen eIDAS standard avseende kort vilket innebär att företag som ansluter sig till ID06-systemet kontrolleras utifrån grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Företagets firmatecknare måste signera anslutningen genom BankID. Detsamma gäller alla individer kopplade till företaget som använder ID06-systemet och när individen ska aktivera sitt ID06-kort.

Årsavgiften för anslutning till ID06-systemet börjar gälla från och med 1 april 2018 och kommer att faktureras av ID06 AB en gång om året. Årsavgiften för ID06-kort börjar gälla från samma datum och kommer att faktureras kvartalsvis.

Årsavgift för anslutning till ID06-systemet

Antalet aktiva kort Pris per år/företag

0-10  500 kr

11-50  1 000 kr

51-100  2 000 kr

101-250  3 000 kr

251-1 000  5 000 kr

Över 1 000  10 000 kr

Årsavgift ID06-kort (mobilt ID06-kort ingår, dagens- eller LoA 2-kort): 80 kr/st

Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr per år där kortavgiften ingår i årsavgiften.

Räkneexempel:

För ett företag med 10 aktiva ID06-kort blir avgiften till ID06 AB 500 kr + 800 kr = 1300 kr/år eller 130 kr per anställd och år.

ID06 AB är ett icke vinstdrivande företag vars avgifter ska täcka utvecklings- och driftkostnader utan bidrag från ägarna. ID06 uppdrag är att skapa förutsättningar för sund konkurrens, hållbart företagande och säkra arbetsplatser.

Inköpsavtal angående ID06

Seriline AB och Installatörsföretagen har ett ramavtal för inköp av ID06-kort. Alla medlemmar i Installatörsföretagen kan använda ramavtalet.

Läs mer om ID06 här.