Hoppa till innehåll

EIO och VVS Företagen blir Installatörsföretagen

Om Installatörsföretagen, Visa alla

15 september 2017

Idag den 15 september fattade Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen det historiska beslutet att bilda den gemensamma föreningen Installatörsföretagen. Nu skapas en enad teknikinstallationsbransch som tar vara på, förvaltar och utvecklar medlemsföretagens intressen.

För dig som medlem kommer dock vardagen fortsätta fungera som vanligt. Ditt medlemskap i VVS Företagen och EIO kommer att föras över till nya Installatörsföretagen. De kollektivavtal som är träffade av de gamla föreningarna kommer att fortsätta gälla även framöver. Den lokala och regionala strukturen och förankringen är fortsatt lika viktig och företagsrådgivarna kommer att fortsätta finnas till hands för medlemmarnas behov.

- Nu är det sista beslutet taget och nästa steg blir att sjösätta vår nya förening den 1 januari 2018, säger Anders Mattsson, ordförande i Installatörsföretagen. Tillsammans blir vi en konkurrenskraftig förening som kan göra skillnad. Det gemensamma branschtänket kombinerat med ny teknik är ett måste för att säkra framtiden för vår bransch och våra företag. Genom samgåendet blir vi konkurrenskraftiga på ett helt nytt sätt, säger han.
- Jag är väldigt nöjd över att detta är klart, det har varit en lång process. Men jag är övertygad om att det är bra för framtiden och vi ser nu fram emot det fortsatta arbetet, säger Stefan Fredrickson från Emil Lundgren AB.
Under hela arbetsprocessen med att utreda möjligheterna till ett samgående har arbetsgrupper tillsatts för att utreda hur en ny förening ska fungera. Dessa grupper består av medlemmar från både el och VVS. Förankringen både lokalt och hos medlemsföretagen fortsätter vara en prioriterad fråga i den fortsatta utvecklingen.

Idag har vi fattat ett slutgiltigt beslut, och frågorna kommer säkert vara många. Information kommer löpande publiceras på våra hemsidor och i nyhetsbrev. Har ni specifika frågor, kontakta er företagsrådgivare eller maila info@installatorsforetagen.se